1. kolo KP družstev přípravek Jihočeského kraje /sk. B/

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

13.05.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Dagmar Tycová
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021

Startovat mohou pouze registrovaní atleti ročníků narození 2011 a 2012, dále pak ročníky 2013 a mladší, u kterých není registrace povinná.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, dálka, člunkový běh
Atletická přípravka-dívky 600 m, kriket, člunkový běh
Mix 8x100m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž družstev přípravek se řídí dle dokumentu "Soutěžní řád družstev přípravek 2022", který je doplňkem k dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

 

Neatletická disciplína - Přenášení míčů: 2 bedny vzdáleny 10m od sebe, v jedné jsou 3 volejbalové míče, které závodník přenese po jednom do té druhé. Míče musí zůstat ve druhé bedně. Startuje se u prázdné bedny, po vložení posledního míče se stopuje čas.

Rozdělení do skupin (1, 2, 3) proběhne dle skutečného počtu závodníků v den závodu po ukončení škrtů (odevzdání definitivní přihlášky). Oddíl bude vždy jako celek přiřazen do jedné ze skupin (Všchni chlapci z jednoho oddílu budou ve stejné skupině. Všechna děvčata z jednoho oddílu budou ve stejné skupině)

Štafeta v tomto závodu je 8x2x50m, v časovém programu je jako štafeta 8x100m. Neatletická disciplína (Přenášení míčů) je v časovém programu pro přihlášení závodníků vedena jako Člunkový běh.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 11. 5. 2022 do 20:00 hodin.

U neregistrovaných závodníků (ročníky 2013 a mladší) přihlašujte emailem na adresy pavel.fleisch@volny.cz (ŘP soutěžě družstev P. Fleischmann) a flejtnar12@gmail.com (zpracovatel výsledků F. Lejtnar). Do těchto přihlášek vždy uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a oddíl, případně družstvo (pokud máte přihlášeno více družstev).

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600m obdrží závodnice před začátkem závodu na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod. K vyzkoušení si neatletické disciplíny bude sloužit připravená dráha v prostoru u doskočiště skoku o tyči.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí (Dagmar Tycová), řídící soutěže družstev (P. Fleischmann) a ředitel závodu (O. Kinšt).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

pátek, 13.5.2022

Čas Disciplíny
17:00 600 m EleZ 1 dálka EleH 1 kriket EleZ 3 člunkový běh EleH 2
17:10 600 m EleZ 2
17:20 člunkový běh EleZ 1
17:25 50 m EleH 3
17:40 50 m EleH 2 kriket EleZ 2 člunkový běh EleH 1
17:50 dálka EleH 3
18:00 člunkový běh EleZ 3
18:10 50 m EleH 1
18:20 kriket EleZ 1 člunkový běh EleZ 2
18:30 600 m EleZ 3 dálka EleH 2
18:40 člunkový běh EleH 3
19:10 8x100m Mix

Stravování

Bude možné v bufetu na stadionu, případně lze využít bistra v nedalekých obchodních domech.