2. kolo KP družstev přípravek Jihočeského kraje /sk. B/

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

03.06.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021

Startovat mohou pouze registrovaní atleti ročníků narození 2011 a 2012, dále pak ročníky 2013 a mladší, u kterých není registrace povinná.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 600 m, plný míč 1kg, prekážková dr.
Atletická přípravka-dívky 50 m, dálka, prekážková dr.
Mix 8x200m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž družstev přípravek se řídí dle dokumentu "Soutěžní řád družstev přípravek 2022", který je doplňkem k dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

Doporučuje se, aby každý závodník absolvoval všechny 3 disciplíny (2 atletické + neatletická) a štafetu.

 

Štafeta 8x200m proběhne standartním způsobem (na oválu, předává se štafetový kolík) 

 

Neatletická disciplína - Překážková dráha (i v časovém pořadu)

4 překážky různě vysoké (72 - 106 cm), celková vzdálenost v jednom směru 25 m, mezery mezi překážkami 5 m, počáteční kužel a poslední kužel jsou 5 m od první a poslední překážky. Překážky jsou zarovnány ke středové linii, postaveny vlevo-vpravo-vlevo-vpravo. Průběh: Závodník stojí u startovního kuželu, běží k první překážce, kterou proleze (podleze), stejným způsobem překoná všechny zbylé překážk, za poslední překážkou doběhne ke kuželu, který oběhne a vrací se vedle překážek do cíle (bude vyznačeno kloboučky). Čas se stopuje po proběhnutí cílem. Neatletická disciplína proběhne na travnaté ploše stadionu.

Rozdělení do skupin (1, 2, 3) proběhne dle skutečného počtu přihlášených závodníků. Předběžne budou vedoucí oddílů informováni emailem a budou odeslány přihlášky z AK2 na web ČAS atletika.cz, na technické poradě budou skupiny potvrzeny. Oddíl bude vždy jako celek přiřazen do jedné ze skupin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 1. 6. 2022 do 20:00.

U neregistrovaných závodníků (ročníky 2013 a mladší) přihlašujte emailem na adresy pavel.fleisch@volny.cz (ŘP soutěžě družstev P. Fleischmann) a flejtnar12@gmail.com (zpracovatel výsledků F. Lejtnar). Do těchto přihlášek vždy uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a oddíl, případně družstvo (pokud máte přihlášeno více družstev).

Přihlášky štafet se podávají na místě formou "kartiček". 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600m obdrží závodníci na startu před samotným závodem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

pátek, 3.6.2022

Čas Disciplíny
17:00 600 m EleH 1 dálka EleZ 1 plný míč 1kg EleH 3 prekážková dr. EleZ 2
17:10 600 m EleH 2
17:20 prekážková dr. EleH 1
17:25 50 m EleZ 3
17:40 50 m EleZ 2 plný míč 1kg EleH 2 prekážková dr. EleZ 1
17:50 dálka EleZ 3
18:00 prekážková dr. EleH 3
18:10 50 m EleZ 1
18:20 plný míč 1kg EleH 1 prekážková dr. EleH 2
18:30 600 m EleH 3 dálka EleZ 2
18:40 prekážková dr. EleZ 3
19:10 8x200m Mix
19:30 Vyhlášení vítězů a průběžného pořadí KPD /sk. B/

Stravování

Na stadionu bude otevřen bufet, případně je možnost využít bistra v nedalekých obchodních domech.

Parkování

Na parkovišti přímo před vstupem na stadion mohou parkovat pouze osobní automobily, autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.