2. kolo KP družstev mladších žáků a žákyň Jihočeského kraje

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

11.06.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Dagmar Tycová
Řídící soutěže družstev Bohuslava Váňová 723 457 807 bohumohu@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Miroslav Zikmund, Karel Mileret
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže družstev se řídí dle dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

V technických disciplínách, kromě skoku vysokého, mají všichni závodníci, respektive závodnice, 4 pokusy bez finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 9. 6. 2022 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 1000 m a 600 m obdrží závodníci, respektive závodnice na startu před samotným závodem.

Rozcvičování

Rozcvičování je možno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

sobota, 11.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
10:20 60 m př. Žkm
10:45 60 m Žcm
11:10 60 m Žkm
11:20 výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
11:35 1000 m Žcm
11:45 600 m Žkm
12:00 150 m Žcm
12:30 150 m Žkm
13:00 4x60 m Žcm
13:20 4x60 m Žkm

Stravování

Na stadionu bude otevřen bufet, případně lze využít bistra v nedalekých obchodních domech.

Parkování

Na parkovišti přímo před vstupem na stadion mohou parkovat pouze osobní automobily, autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.