3. kolo KP družstev přípravek Jihočeského kraje - víceboj

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

25.06.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021

Startovat mohou pouze registrovaní atleti ročníků narození 2011 a 2012, dále pak ročníky 2013 a mladší, u kterých není registrace povinná.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši skok z místa, trojboj
Atletická přípravka-dívky skok z místa, trojboj
Mix NŠtafeta

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž družstev přípravek se řídí dle dokumentu "Soutěžní řád družstev přípravek 2022", který je doplňkem k dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

 

Štafeta 8x3x40 m proběhne na rovince, předává se ve vyznačeném území pomocí plácnutí. V časovém pořadu bude uvedena jako "Netradiční štafeta".

 

Neatletická disciplína - Trojskok snožmo z místa - Závodník stojí u čáry a skočí třikrát za sebou snožmo z místa. Před prvním odrazem je možno se "zhoupnout", druhý a třetí odraz již musí navazovat na předchozí dopad (skáče dál bez dalšího "rozhoupání"). Disciplína proběhne v prostoru rozběžiště na skok vysoký. Každá závodník má 2 pokusy.

Rozdělení do skupin (1, 2, 3) proběhne dle skutečného počtu přihlášených závodníků. Předběžně budou odeslány přihlášky z AK2 na web ČAS atletika.cz, na technické poradě budou skupiny potvrzeny. Oddíl (respektive členové jednoho družstva oddílu) bude vždy jako celek přiřazen do jedné ze skupin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 23. 6. 2022 do 20:00.

neregistrovaných závodníků (ročníky 2013 a mladší) přihlašujte emailem na adresy pavel.fleisch@volny.cz (ŘP soutěžě družstev P. Fleischmann) a flejtnar12@gmail.com (zpracovatel výsledků F. Lejtnar). Do těchto přihlášek vždy uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a oddíl, případně družstvo (pokud máte přihlášeno více družstev).

Přihlášky štafet se podávají na místě formou "kartiček". 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600 m obdrží závodníci, respektive závodnice, na startu před samotným během.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu záívodu v areálu stadionu.

Časový pořad

sobota, 25.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 trojboj EleH trojboj EleZ NŠtafeta Mix
10:40 50 m př. EleH 01 kriket EleH 02 plný míč EleZ 01 skok z místa EleH 03
11:00 50 m př. EleZ 02
11:15 50 m př. EleZ 03
11:40 50 m př. EleH 03 kriket EleH 01 plný míč EleZ 02 skok z místa EleZ 03
12:00 50 m př. EleH 02
12:10 skok z místa EleZ 01
12:20 50 m př. EleZ 01
12:40 kriket EleH 03 skok z místa EleH 01
13:00 plný míč EleZ 03
13:10 600 m EleZ 01 skok z místa EleH 02
13:20 600 m EleH 01
13:40 600 m EleH 03 skok z místa EleZ 02
13:50 600 m EleH 02
14:00 600 m EleZ 03
14:20 600 m EleZ 02
14:35 Vyhlášení výsledků a průběžného pořadí KPD

Stravování

Na stadionu bude otevřen bufet, případně je možnost využít bistra v nedalekých obchodních domech.

Parkování

Na parkovišti přímo před vstupem na stadion mohou parkovat pouze osobní automobily, autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.