Memoriál Karla Koláře

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

28.09.2022

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Dorostenci 100 m, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, dálka, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, dálka, kriket
Juniorky 100 m, dálka, koule 4kg
Junioři 100 m, dálka, koule 5kg
Muži 100 m, dálka, koule 5kg
Ženy 100 m, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Kategorie, počty pokusů v technických disciplínách a protesty upravuje pořadatel. Závodí se dle pravidel atletiky.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku) a mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Ostatní kategorie mají v technických disciplínách 3 pokusy.

Závodí se v lehkoatletickém trojboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta). Pořadí se určuje podle součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém a hodu či vrhu). Bodování je zajištěno součtem všech pořadí ze všech tří disciplín. Vítězem se stává závodník s nejnižším součtem bodů za umístění.

 

Dále proběhne v rámci programu memoriálový štafetový závod - závod na 4x400m. Pro tento závod jsou určena zvláštní pravidla - štafety mohou být smíšené od nejmladších závodníků po dospělé a celkový věk závodníků ve štafetě musí přesáhnout 80 let (včetně). Závod je určený pro širokou veřejnost.

 

Kategorie:

Atletická školka (2015 a mladší) [EleHš / EleZš] – 50m, dálka, kriket

Atletická minipřípravka (2013 – 2014) [EleHm / EleZm] – 50m, dálka, kriket

Atletická přípravka (2011 – 2012) [EleH / EleZ] – 60m, dálka, kriket

Mladší žactvo (2009 – 2010) [Žcm / Žkm] – 60m, dálka, koule 2/3kg

Starší žactvo (2007 – 2008) [Žci / Žky] – 60m, dálka, koule 3/4kg

Dorost (2005 – 2006) [Dci / Dky] – 100m, dálka, koule 3/5kg

Junioři (2003 – 2004) [Jři / Jky] – 100m, dálka, koule 4/5kg

Dospělí (2002 a starší) [M  / Ž]– 100m, dálka, koule 4/5kg

Hendikepovaní s mentálním postižením [Hend] – 60m, dálka, kriket, 200m

 

Dálkařské sektory budou určeny před zahájením závodu. Budou vyvěšeny na informační tabuli.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu v areálu stadionu od 8,45 hodin.

Startovné

Platí se v závodní kanceláři od 8,45 hodin do 9,30 hodin.

Startovné je 20,- Kč za závodníka. Členové SKOK J. Hradec, z. s. a hendikepovaní startovné neplatí.

Na memoriálovou štafetu se startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají se emailem na adresu zpracovatele výsledků (František Lejtnar) na adrese flejtnar12@gmail.com a to do pondělí 26. 9. 2022 do 20:00 hodin nebo vyplněním formuláře zde.. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, rok narození a případně oddíl u registrovaných atletů. Oddíly využijí k přihlášení výhradně email!

Případně se dá přihlásit na místě v den závodu v závodní kanceláři od 8:45 hodin do 9:30 hodin.

Na memoriálovou štafetu se přihlášuje pouze na místě formou "kartiček".

Přes stránky ČAS se nebude možné na tuto akci přihlásit!!

Rozcvičování

Rozcvičování je možno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. Šatny jsou pouze na převlečení a pořadatel neručí za odložené věci v šatnách ani na tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých disciplín budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na webových stránkách pořadatele www.skokjhradec.cz, případně na požádání zaslány emailem. O zaslání výsledků žádejte na adrese kinstota@seznam.cz nebo na adrese flejtnar12@gmail.com. Výsledky registrovaných atletů budou dostupné i na stránkách ČAS.

Protesty

Protesty týkající se výsledků soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků na informační tabuli v areálu stadionu, a to v kanceláři závodu. Při pozdějším podáním protestu nebude na tento protest brán zřetel.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v areálu stadionu.

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleHš dálka EleZ Běh dálka EleH Běh koule 3kg Žcm Běh kriket EleHm Běh
10:15 50 m EleZš
10:30 Kriket EleHš 50 m EleHm Běh koule 2kg Žkm Běh
10:45 Dálka EleZš 50 m EleZm Běh dálka EleHm Běh
11:00 Kriket Hend 60 m EleH Běh koule 3kg Žky Běh koule 4kg Žci Běh
11:15 Dálka EleHš Kriket EleZš 60 m EleZ Běh dálka EleZm Běh
11:30 60 m Hend koule 3kg Dky Běh koule 4kg Jky Běh koule 4kg Ž Běh koule 5kg Dci Běh koule 5kg Jři Běh koule 5kg M Běh
11:45 Dálka Hend 60 m Žkm Běh dálka Žcm Běh kriket EleZm Běh
12:00 60 m Žci Běh
12:10 60 m Žky Běh dálka Žkm Běh kriket EleZ Běh
12:20 60 m Žcm Běh
12:35 100 m M Běh 100 m Jři Běh 100 m Dci Běh 100 m Ž Běh 100 m Jky Běh 100 m Dky Běh
12:45 200 m Hend dálka Žky Běh dálka Žci Běh kriket EleH Běh
13:10 dálka Dky Běh dálka Jky Běh dálka Ž Běh dálka Dci Běh dálka Jři Běh dálka M Běh
13:30 Memoriál Karla Koláře - 4x400 m
14:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

V areálu stadionu bude otevřen bufet.

Parkování

Parkování osobních automobilů je možné na parkovišti před stadionem. Autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.

Další informace

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Podrobný časový program bude vyvěšen v areálu stadionu v den závodu. Závody začínají v 10:00 hodin a předpokládané ukončení je do 14:30 hodin, Vyhlášení nejmladších kategorií proběhne kolem poledne, ostatních kategorií po Memoriálu Karla Koláře společně po 14. hodině.

Ve 13:30 proběhne závod na 4x400m - memoriálová štafeta