Přebor Středočeského kraje mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Olympia Kutná Hora z.s.

Datum

01.05.2022

Místo

Kutná Hora (Střelecká 617, Kutná Hora)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Červenková Jana
Ředitel závodu Mgr. Karel Ptáček 773800491 ptacekkarel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jana Červenková
Technický ředitel Tomáš Břinčil
Hlasatel Mgr. Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Časomíru zajišťuje SKP Olympia Kutná Hora
Výsledky zpracoval SKP Olympia Kutná Hora

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Omezení startu:

a)  každý závodník může na přeboru nastoupit maximálně ve třech disciplinách ( 2 individuální + 1 štafeta nebo 2 štafety+ 1 individuální)

b)  závodníci mohou na přeboru startovat pouze v jednom běhu na 300m a delším  (netýká se štafet)

c)  není přípustný start jiných kategorií , starty mimo soutěž nebudou povoleny

Vzhledem k tomu, že závody jsou nominací na Olympiádu dětí a mládeže bude umožněn start závodníkům a závodnicím, kteří mají trvalý pobyt ve Středočeském kraji, ale působí u jiných klubů  (např. Atletik Rudná, AC Mladá Boleslav). Výběr závodníků a závodnic kteří budou řádně přihlášeni v uvedeném termínu provede technický delegát. Informace o přijatých plřihláškách budou zveřejněny na stránkách www. atletika.cz  v pátek 29.4..2022

Orientační počty v disciplinách:  Běhy:  60m  42, ostatní běhy 36, dlouhé běhy 24,  technické discipliny  24-30

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšku a zvyšování i určí technický delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Prezentaci u disciplin provádí vrchník či startér vždy 15 min. před plánovaným  začátkem soutěže.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 8:50 hodin. Do 9:20 si vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam přeběžných přihlášek a provedou POUZE ŠKRTY závodníků, nenastoupí. Opravený seznam vrátí zpět do kanceláře nejdéle v 9:35 hod. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.4.2022  12:00  do  středy 27.4.2022 do 23:59

Štafety se přihlašují na místě do 12:00 hod.

Pokud nemají závodníci letošní výkon, uveďte do přihlášky výkon z loňského roku. Závodníci bez výkonu  nad limit budou vyřazeni.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice v bězích na 800m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově vomezeném počtu.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce i určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba  zajištěna, bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 800 m Žkm Finále
11:30 800 m Žcm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 oštěp 500g Žcm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:10 300 m Žkm Finále
12:30 300 m Žcm Finále
12:40 oštěp 400g Žkm Finále
12:55 1500 m Žkm Finále
13:10 1500 m Žcm Finále
13:25 150 m Žkm Finále
13:45 150 m Žcm Finále
14:05 4x60 m Žkm Finále
14:15 4x60 m Žcm Finále
14:30 4x300 m Žkm Finále
14:40 4x300 m Žcm Finále

Stravování

Zajištěno  v bufetu na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno  na přilehlých parkovištích.