KP družstev přípravek - 2. kolo /sk. A/

logo_AP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletika Prachatice

Datum

10.06.2022

Místo

Prachatice (Městský stadion Prachatice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 planek@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Bohuslav Rodina
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje František Veselý
Výsledky zpracoval Jan Plánek 777118239 planek@centrum.cz

Startují

ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021
ročníky 2011 - 2021

Startovat mohou pouze registrovaní atleti ročníků narození 2011 a 2012, dále pak ročníky 2013 a mladší, u kterých není registrace povinná.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 600 m, plný míč 1kg, prekážková dr.
Atletická přípravka-dívky 50 m, dálka, prekážková dr.
Mix 8x200m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž družstev přípravek se řídí dle dokumentu "Soutěžní řád družstev přípravek 2022", který je doplňkem k dokumentu "Atletické soutěže 2022" vydané JčKAS.

Neatletická disciplína - Překážková dráha: Běh z polovysokého startu na rovince 25 m s lehkými překážkami výšky 30 cm (náběh 5 m, mezi překážkami 3 m, 5 překážek) tam, hod raketami Vortex na cíl (3 hody do bedny 45x85 cm na dél, vzdálenost bedny 5 m od odhodové čáry) běh zpět opět přes překážky ve stejné dráze. Cíl je společný se startem, měří se celkový čas, za minutý cíl je penalizace 3 s přičtená k celkovému času.

Rozdělení do skupin (1, 2, 3) proběhne dle skutečného počtu přihlášených závodníků nejpozději v den závodu po ukončení škrtů (odevzdání definitivní přihlášky). Oddíl bude vždy jako celek přiřazen do jedné ze skupin (Všchni chlapci z jednoho oddílu budou ve stejné skupině. Všechna děvčata z jednoho oddílu budou ve stejné skupině)

Neatletická disciplína (Překážková dráha) je v časovém programu pro přihlášení závodníků vedena jako Překážková dr.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:45 hodin v prostoru nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 08.06.2022 do 20:00 hodin.

U neregistrovaných závodníků (ročníky 2013 a mladší) přihlašujte emailem na adresy pavel.fleisch@volny.cz (ŘP soutěže družstev P. Fleischmann) a zavodypt@topi.cz (zpracovatel výsledků J. Plánek). Do těchto přihlášek vždy uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a oddíl, případně družstvo (pokud máte přihlášeno více družstev).

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600m obdrží závodníci před začátkem závodu na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod. K vyzkoušení si neatletické disciplíny bude sloužit připravená dráha na protilehlé rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí (Dagmar Tycová), řídící soutěže družstev (P. Fleischmann) a ředitel závodu (J. Plánek).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

pátek, 10.6.2022

Čas Disciplíny
17:00 600 m EleH 1 dálka EleZ 1 plný míč 1kg EleH 3 prekážková dr. EleZ 2
17:10 600 m EleH 2
17:20 prekážková dr. EleH 1
17:25 50 m EleZ 3
17:40 50 m EleZ 2 plný míč 1kg EleH 2 prekážková dr. EleZ 1
17:50 dálka EleZ 3
18:00 prekážková dr. EleH 3
18:10 50 m EleZ 1
18:20 plný míč 1kg EleH 1 prekážková dr. EleH 2
18:30 600 m EleH 3 dálka EleZ 2
18:40 prekážková dr. EleZ 3
19:10 8x200m Mix
19:30 vyhlášení výsledků kola

Parkování

na parkovišti před stadionem