Holešovská 700

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Holešov, z.s.

Datum

08.05.2022

Místo

Holešov (Partyzánská ulice - vedle koupaliště)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Hřib 608004177 atletika-holesov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zuzana Odstrčilíková
Hlasatel Vojtěch Novotný
Lékař MUDr. Marcela Menšíková
Hospodář Marcela Pátková
Časomíru zajišťuje Atletika Holešov
Výsledky zpracoval Veronika Hřibová

Startují

ročníky 1980 - 2002
ročníky 1980 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2016
ročníky 2011 - 2016

Závody kategorií atletických přípravek a žactva jsou otevřené pouze pro členy Atletiky Holešov. Závody všech starších kategorií jsou otevřené i pro zájemce z dalších klubů a oddílů.

Soutěže

Dorostenky 100 m př., kladivo 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Muži 800 m, dálka, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg
Žákyně 100 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Základní výšky ve skoku vysokém a skoku o tyči budou stanoveny po uzávěrce přihlášek, dle výkonnosti přihlášených.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru na tribuně od 11 hod.

Startovné

Pozvaní závodníci a členové Atletiky Holešov startovné neplatí. Další účastníci hradí startovné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4. do 6.5.2022 do 22:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru mezi sektorem pro vrh koulí a hod kladivem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostoru za tribunou a jsou viditelně označeny.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu bude přítomna zdravotní služba. 

Časový pořad

neděle, 8.5.2022

Čas Disciplíny
12:30 koule 4kg Ž Finále koule 7,26kg M Finále
13:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:00 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
14:30 100 m př. Ž Finále 100 m př. Dky Finále 100 m př. Žky Finále
14:40 60 m EleZ Finále
14:50 60 m EleH Finále
15:00 dálka M Finále dálka Ž Finále
15:15 výška Ž Finále
16:15 800 m M Finále
16:30 CHARITATIVNÍ BĚH NA 700 METRŮ

Stravování

V areálu stadionu bude po celou dobu závodu k dispozici bufet.

Parkování

Parkovat lze výhradně na záchytném parkovišti u koupaliště. Parkování před hlavní branou na stadionu není z důvodu velmi omezené kapacity povoleno!

Další informace

Závod je součástí FESTIVALU HOLEŠOVSKÉHO SPORTU v rámci oslav 700 let Města Holešova.