1. kolo Krajské ligy atletických přípravek, sk. B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

12.05.2022

Místo

Blansko (Městský atletický stadion Mlýnská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ellinger Ondřej 724 979 247 info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí Gabriela Ellingerová
Technický ředitel Nečas Jan necas@atletikablansko.cz
Řídící soutěže družstev Tajovská Kateřina katkatajovska@email.cz
Časomíru zajišťuje VSK UNI Brno
Výsledky zpracoval VSK UNI Brno

Startují

ročníky 2011 - 2019
ročníky 2011 - 2019
ročníky 2011 - 2021

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

V dálce budou pouze 3 pokusy pro všechny, měří se z místa odrazu. V hodu míčkem budou 3 pokusy pro každého, hází se hned po sobě.

Start závodníků je povolen v max. 3 individuálních disciplínách a štafetě. Každé družstvo smí postavit max. 2 štafety.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15 hodin v buňce na stadionu vedle hlavní tribuny 

Přihlášky

Podávají oddíly pořadateli na email info@atletikablansko.cz do 10.5.2022 do 20:00 hod na zaslaném formuláři, registrované závodníky je vhodné zároveń současně přihlašovat přes registrační systém atletika.cz. Na místě budou možné už pouze škrty.

Dle propozic je umožněn start  max 2 náhradníků - 1 chlapec a 1 dívka z každého družstva, které je nutno nahlásit přímo na místě v závodní kanceláři půl hodiny před začátkem závodů.

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné na hlavní tribuně.
 

Časový pořad

čtvrtek, 12.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 Otevření závodní kanceláře
15:30 Porada vedoucích
16:00 60 m EleH dálka EleZ
16:40 60 m EleZ kriket EleH
17:20 300 m EleH kriket EleZ
17:45 300 m EleZ dálka EleH
18:30 4x60 m Mix
AKLD půlkulaté