Středočeský krajský přebor jednotlivců staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub A.C. TEPO Kladno

Datum

08.05.2022

Místo

Kladno

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří
Ředitel závodu Větrovcová Hana
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Voňavka Marek
Hlasatel Jánský Radek

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

 

Omezení startu:

a) závodníci mohou na přeboru startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším

b) každý závodník může na přeboru nastoupit maximálně ve třech (3) disciplínách (3 individuální nebo 2 individuální + štafeta)

c) ve vrzích a hodech a v dálce nemohou startovat závodníci a závodnice mimo Středočeský krajský přebor

d) není přípustný start jiných kategorií

Vzhledem k tomu, že závody jsou nominací na Olympiádu dětí a mládeže, bude umožněn start závodníkům a závodnicím, kteří mají trvalý pobyt ve Středočeském kraji, ale působí u jiných klubů, či v jiných regionech, jako je například Atletik Rudná či AC Mladá Boleslav. Výběr závodníků a závodnic, kteří budou řádně přihlášeni v uvedeném termínu, provede technický delegát. Informace o přijatých přihláškách budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz v pátek 6.5.2022.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Prezentaci u disciplín provádí vrchník či startér vždy 15 min. před plánovaným začátkem soutěže. Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou určeny podle výkonnosti přihlášených závodníků. Pro udělení titulu přeborníka kraje je nezbytný start minimálně tří závodníků alespoň ze dvou oddílů. 

Závodníci a závodnice z mimokrajských oddílů a klubů budou vybráni technickým delegátem. Seznam vybraných bude zveřejněn v pátek 6.5. na strákách ČAS www.atletika.cz. Přihlášky na místě nebudou akceptovány.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru tribuny od 8:45 hodin a vedoucí jednotlivých výprav zde provedou škrty v přihláškách. Vedoucí výprav mimo Středočeský kraj zde zaplatí startovné.

Startovné

Startovné pro závodníky a závodnice mimo Středočeský kraj je stanoveno na 100,-Kč/disciplína.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.dubna 2022 do čtvrtka 5.5.2022 do 20.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci a závodnice v bězích na 800m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v areálu stadionu, přilehlém lesoparku a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru za cílem.

Šatny

Šatny budou k dispozici u vstupu do areálu a v atletické hale. Šatny slouží pouze pro převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

neděle, 8.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 výška Žci kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:20 60 m Žci Rozběh
10:35 60 m Žky Rozběh
11:00 výška Žky oštěp 600g Žci
11:15 1500 m Žci Běh
11:25 1500 m Žky Běh
11:30 koule 4kg Žci
11:40 100 m př. Žci Finále
11:45 100 m př. Žky Finále
12:00 60 m Žci Finále oštěp 500g Žky
12:05 60 m Žky Finále
12:10 800 m Žci Běh
12:15 dálka Žci
12:20 800 m Žky Běh
12:30 tyč Žci tyč Žky
12:45 150 m Žci Běh
13:00 150 m Žky Běh koule 3kg Žky disk 1kg Žci
13:30 dálka Žky
13:40 300 m Žci Běh
13:50 300 m Žky Běh
14:00 disk 0,75kg Žky
14:15 200 m př. Žci Běh
14:25 200 m př. Žky Běh
14:40 4x60 m Žci Běh
14:55 4x60 m Žky Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem. Možnost občerstvení je i ve Fit centru a v restauraci Sleťák vedle stadionu.

Další informace

Na závody Vás zvou atleti a atletky A.C. TEPO Kladno.