Krajský přebor Karlovarského kraje mladšího žactva ve vícebojích, I. kolo OMD mladšího žactva skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mariánské Lázně ve spolupráci s KKAS

Datum

16.05.2022

Místo

Mariánské Lázně (stadion u Ferdinandova pramene, Mariánské Lázně)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Viktor Borsík
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Časomíru zajišťuje Miloslav Zítka +420607992873 mzitka@centrum.cz
Výsledky zpracoval Hana Heiserová 607992873

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Startují registrovaní atleti kategorie mladší žáci, mladší žákyně, řádně přihlášení klubem ke Krajskému mistrovství jednotlivců. V soutěži mladšího žactva mohou startovat i žáci a žákyně kategorie předžactva ročníků 2011-2012. Mladším ročníkům není start povolen.

Závodníky přihlášené do soutěže OMD uvedou atletické kluby v soupisce, kterou odevzdají před zahájením závodu do 15:30 hodin řídícímu pracovníkovi. Vyznačí hostující závodníky.

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a soutěžního řádu soutěží družstev.

Mladší žáci a žákyně: pětiboj – 60m překážek, míček, 60m, dálka, 800m - (pro bodování do OMD družstev je nutno dokončit všechny disciplíny). Do soutěže družstev boduje nejlepších 20 atletů a atletek z celkového pořadí pětiboje. Přidělené body 21,19,18….1 bod.

Každý oddíl přihlášený do soutěže družstev dodá jednoho kvalifikovaného rozhodčího, který bude obsazen do funkce vrchníka disciplíny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.4 do 14.5.2022 do 23:59 hodin.

Přihlášku do soutěže družstev podávají kluby na formuláři Soupiska ..... , odevzdaný do 15:30 hodin řídícímu soutěže.

Šatny

Šatny v areálu stadionu jsou k dispozici pouze na převlečení, pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Výsledky Mistrovství Karlovarského kraje ve víceboji mladších žáků a mladších žákyň budou vyhlášeny ihned po ukončení závodů. První tři závodníci v každé kategorii získají mistrovskou medaili.

Časový pořad

pondělí, 16.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm

Další informace

Časový pořad soutěží pětiboje:

16.00 60m překážek D
16.15 60m překážek H              Míček D
16.30                                         Dálka H
16.45 60m D
17.10 60m H                              Dálka D
17.25                                          Míček H    
17.45 800m D
17.55 800m H
18.10 vyhlášení výsledků pětiboje