Mistrovství MaS družstev dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek, 1. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

07.05.2022

Místo

Vyškov (Mlýnská 10, 68201 Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Pavel Stejskal
Lékař ČČK Danuše Adamcová
Časomíru zajišťuje David Uhlíř 737572927

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8.30 hodin.

Startovné

Závodníci přihlášeni k soutěži mimo bodování zaplatí startovné 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 29. 4. do pátku 6. 5. 2022 do 20 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Zdravotní služba

ČČK - Danuše Adamcová

Časový pořad

sobota, 7.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Dci tyč Jři dálka Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100 m př. Dky Finále
10:40 100 m př. Jky Finále
10:50 110 m př. Dci Finále
11:00 110 m př. Jři Finále
11:05 kladivo 3kg Dky
11:10 oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:30 dálka Jky
11:35 800 m Dci výška Jři
11:45 800 m Jři
12:00 100 m Dky Finále
12:10 kladivo 6kg Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:20 oštěp 500g Dky
12:30 100 m Dci Finále
12:45 100 m Jři Finále
13:00 400 m Dky tyč Dky tyč Jky dálka Dci
13:10 400 m Jky
13:15 kladivo 5kg Dci
13:20 400 m Dci koule 6kg Jři
13:30 400 m Jři výška Dky
13:45 2000 m př. Dky 2000 m př. Jky
14:00 2000 m př. Dci
14:15 2000 m př. Jři
14:20 disk 1kg Jky
14:30 3000 m Dky 3000 m Jky dálka Jři
14:40 koule 5kg Dci oštěp 800g Jři
14:50 3000 m Dci 3000 m Jři
15:10 300 m př. Dky výška Jky
15:20 disk 1kg Dky
15:25 300 m př. Dci
15:40 400 m př. Jky
15:50 400 m př. Jři
16:00 trojskok Jky trojskok Dky koule 4kg Jky
16:10 200 m Dky
16:20 disk 1,75kg Jři
16:25 200 m Dci
16:40 200 m Jky
16:55 200 m Jři
17:15 1500 m Dky 1500 m Jky trojskok Dci trojskok Jři
17:20 koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
17:30 1500 m Dci
17:40 1500 m Jři
18:00 4x100 m Dky
18:05 4x100 m Jky
18:10 4x100 m Dci
18:15 4x100 m Jři

Stravování

Možnost občerstvení u stadionu na zahrádce "U divokých koček", dále restaurace na zimním stadionu, popřípadě restaurace na plaveckém bazénu.

 

Parkování

Parkování BUS na parkovišti u zimního stadionu (ulice Dědickáú, dále lze se dostat k tribuně u atletického stadionu ulicí Hrnčířskou (výška vozidla max. 3,2 m).

 

Další informace

Závody v hodu kladivem a hodu diuskem se uskuteční na vrhačské loučce.