Pohár "JESKY" - závod přípravek PAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

14.06.2022

Místo

Praha - Jeseniova (Jeseniova)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Chalupa
Hlavní rozhodčí Veronika Dobiášová

Startují

ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Technická ustanovení

startující:                  dívky, chlapci kategorie minipřípravka, (ročníky 2014, 2015, 2016),

                                                                              přípravka  (ročníky 2011,2012, 2013)

V soutěži přípravek nemohou startovat závodníci, kteří jsou zařazeni v družstvu mladšího žactva pro Přebor Prahy družstev !!!

 

složení trojboje:  přípravky 50 m, skok do dálky (měřeno z místa odrazu), hod plným míčem 1 kg                         

                              minipřípravky  50 m, skok z místa, hod kometou

 

hodnocení trojboje: sčítá se pořadí v jednotlivých disciplinách, při stejném součtu rozhoduje lepší počet prvních (druhých....) míst

 

Doplňkové discipliny:  slalomový běh, frekvenční žebřík

 

Časový pořad:

 

Mini č. 1

Mini č. 2

MIni č. 3

Přípravka č. 4

Přípravka č. 5

Přípravka č. 6

16,00

50 m

skok

kometa

 

dálka

plný míč

16,10

 

 

 

50 m

 

 

16,20

 

 

50 m

 

 

 

16,30

skok

kometa

 

plný míč

50 m

dálka

17,00

kometa

50 m

skok

dálka

plný míč

 

17,10

 

 

 

 

 

50 m

                                                                                                                                                                 

Závodníci soutěží bez treter!

Organizace závodu:  děti budou rozděleny do skupin po pětadvaceti 3 skupiny minipřípravka,

 3 skupiny přípravka (chlapci  dívky dohromady)

postupně budou skupiny zavedeny na všechny discipliny, nesoutěžní disciplíny využijí v čase čekání na další soutěžní stanoviště

Odměny: Budou vyhlášeni 3 nejlepších dívky, chlapci z jednotlivých ročníků narození: medaile, diplomy + věcné ceny, doplňkové discipliny budou vyhodnoceny v rámci skupiny dle získaných bodů

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

od 6.6. do 13.6. do 19,00 hod. na webu www.jeseniova.cz /prihlasky/zavody  

škrty nejpozději 45min před zahájením závodů

Šatny

Šatny jsou k dispozici jen na převlékání pořadatel neručí za odložené věci

závidy hlavička 2