KPJ Libereckého kraje dorostenek a dorostenců, juniorek a juniorů

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

07.05.2022

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Hlasatel Petr Mikula
Vedoucí ceremonielu Eva Mikulová
Hospodář Renata Staňová
Výsledky zpracoval Martin Mikula marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Start ročníku 2007 a 2008 je povolen pouze ve štafetách dorostu, a to max. 2 závodníci nebo závodnice v jedné štafetě.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky: skok vysoký: juniorky a dorostenky 135 cm, junioři a dorostenci 155 cm,  skok o tyči: juniorky a dorostenky 200 cm, junioři a dorostenci 250 cm.

Odrazové prkno trojskok:  9 m - juniorky, dorostenky a dorostenci,   11 m - junioři

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 8:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 100,- Kč. za disciplínu. Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 25. 4. 2022 do 6. 5. 2022 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Stanoviště pro kontrolu náčiní bude probíhat v garáži za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Oficiállní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 7.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky výška Dci výška Jři dálka Dky dálka Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
10:10 100 m př. Jky tyč Dci tyč Jři
10:20 110 m př. Dci
10:30 110 m př. Jři
10:40 100 m Dky Rozběh
10:50 100 m Jky Rozběh
10:55 100 m Dci Rozběh
11:05 100 m Jři Rozběh dálka Dci dálka Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:15 800 m Dky 800 m Jky
11:20 800 m Dci 800 m Jři
11:25 100 m Dky Finále
11:30 100 m Jky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále
11:35 100 m Dci Finále
11:40 100 m Jři Finále
11:45 400 m Dky
11:50 400 m Jky
11:55 400 m Dci
12:00 400 m Jři tyč Dky tyč Jky
12:20 300 m př. Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:30 300 m př. Dky trojskok Dky trojskok Jky trojskok Dci trojskok Jři
12:45 400 m př. Jky 400 m př. Jři
13:05 200 m Dky
13:15 200 m Jky
13:25 200 m Dci
13:35 200 m Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
13:45 1500 m Dky 1500 m Jky
13:55 1500 m Dci 1500 m Jři
14:05 4x100 m Dky
14:10 4x100 m Jky
14:15 4x100 m Dci
14:20 4x100 m Jři
14:25 4x400 m Dky 4x400 m Jky
14:35 4x400 m Dci 4x400 m Jři

Stravování

V prostoru stadionu bude otevřen stánek s občerstvením.

Další informace

ĆASOVÝ POŘAD MŮŽE BÝT UPRAVEN PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ A ZÁVODNIC nejdéle na atletika.cz v pátek 6. 5. 2022 do 22:00 hodin