4. kolo KPD mladšího žactva

LIAZ_75 LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

14.09.2022

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Michal Preisler
Hlavní rozhodčí Radka Vodičková
Řídící soutěže družstev Ing. Pavel Procházka 776317378 propav@post.cz
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Závodník kategoríí mladeže a žactva může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo mládeže nebo žactva.

Soutěže

Ml. žáci 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 14:45 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 06.09. 2022 do úterý 13.09. 2022 do 20:00.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

středa, 14.9.2022

Čas Disciplíny
16:00 4x60 m Žkm
16:10 4x60 m Žcm dálka Žkm
16:20 koule 3kg Žcm
16:30 60 m př. Žkm oštěp 400g Žkm
16:40 60 m př. Žcm
16:50 dálka Žcm koule 2kg Žkm
17:00 800 m Žkm
17:10 800 m Žcm oštěp 500g Žcm
17:30 150 m Žkm
17:40 150 m Žcm

Další informace

 Časový pořad může být upraven dle počtu startujících.