Krajský přebor LKAS mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

05.06.2022

Místo

Liberec (Sport Park Liberec)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vít Zákoucký
Ředitel závodu Matěj Chvála
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Výsledky zpracoval Lenka Landová 722738090 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, žáci a žákyně pouze v disciplínách mužů a žen dle rozsahu závodění své věkové kategorie. 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Základní výšky:       výška        tyč 
mužské kategorie    160          300 
ženské kategorie     135          200 

Kladivo se hází na vrhačské louce, cca 200 m od stadionu. 

Vzhledem k očekávaným malým počtům závodníků a závodnic může dojít k úpravě časového pořadu,
a to sloučením mužských a ženských disciplín, zejména u vrhů a hodů, a také u horizontálních skoků (dálka a trojskok). 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 8:30 hodin. 

Startovné

Startovné 100,- Kč za start

Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do soboty 4. 6. 2022 do 20:00 hodin.  

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých sektorech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v cílovém prostoru v domečku.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici na tribuně, slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za případné ztráty. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotnického dozoru je v cílovém prostoru v automobilu VZS.

Časový pořad

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Ž Běh výška M dálka Ž kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
10:15 110 m př. M Běh tyč M
10:40 100 m Ž Rozběh
10:50 100 m M Rozběh
11:05 800 m Ž Běh oštěp 800g M
11:15 800 m M Běh výška Ž dálka M
11:30 100 m Ž Finále
11:40 100 m M Finále
11:50 400 m Ž Běh
12:00 400 m M Běh
12:10 3000 m Ž Běh koule 4kg Ž disk 2kg M
12:30 5000 m M Běh tyč Ž trojskok Ž
13:00 400 m př. Ž Běh
13:15 400 m př. M Běh
13:30 200 m Ž Běh
13:40 200 m M Běh trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:55 1500 m Ž Běh
14:05 1500 m M Běh
14:15 4x100 m Ž Běh
14:25 4x100 m M Běh
14:40 4x400 m Ž Běh
14:50 4x400 m M Běh

Stravování

Občerstvení lze zakoupit v Restauraci Stadion nebo dalších zařízeních v areálu Sport Park Liberec.

Parkování

Parkování je možné v ulicích Jeronýmova a Máchova, v bezprosřední blízkosti stadionu.