Krajský přebor mladšího žactva a elévstva ÚKAS

hlavička propozice2

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří, z.s.

Datum

08.05.2022

Místo

Klášterec nad Ohří (Stadion 356, 43151 Klášterec nad Ohří)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Duffek 603155339 duffino.pavel@seznam.cz
Ředitel závodu Veronika Purmanová 601571942 atletika.klasterec@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Tomáš Purman
Časomíru zajišťuje TJ Klášterec nad Ohří
Výsledky zpracoval TJ Klášterec nad Ohří

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti. Závodí se dle pravidel atletiky, 
Starty mimo soutěž jsou povoleny pouze pro závodníky z jiných krajů.
V kategorii ml. žactva je povolen start ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. V kategorii elévů ve dvou individuálních disciplínách a popřípadě štafetě v kategorii mladšího žactva.
Časový pořad může být upraven na základě počtu přihlášených závodníků.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 09:00 hodin. 

Startovné

a) v KP jednotlivců zaplatí závodník nebo oddíl za přihlášeného závodníka 100,- Kč,

b) start mimo soutěž, pouze pro závodníky z jiných krajů, startovné 200, - Kč za přihlášenou disciplínu,

c) poplatky za startovné musí být uhrazeny v závodní kanceláři před zahájením přeboru,

d) startovné se neplatí v případě, že klub nebo závodník přinese potvrzení od lékaře těsně před závodem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01. 05. 2022 uzavřou se 06. 05. 2022 ve 20:00 hod.

Včetně štafet.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na víceúčelovém hřišti u stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu u závodní kanceláře.

Šatny

Šatny budou k dispozici pouze na převléknutí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na stadionu.

Časový pořad

neděle, 8.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
10:10 60 m př. Žkm Běh
10:20 60 m EleH Rozběh
10:40 60 m EleZ Rozběh kriket Žcm Finále
11:00 dálka EleH Finále koule 2kg Žkm Finále
11:05 60 m Žcm Rozběh
11:20 kriket EleH Finále
11:30 60 m Žkm Rozběh
12:00 60 m EleH Finále výška Žkm Finále kriket EleZ Finále
12:05 60 m EleZ Finále
12:10 60 m Žcm Finále dálka EleZ Finále
12:15 60 m Žkm Finále
12:25 800 m Žcm Běh
12:35 800 m Žkm Běh
12:50 600 m EleH Běh oštěp 400g Žkm Finále
13:00 600 m EleZ Běh
13:10 150 m Žcm Běh
13:20 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
13:30 150 m Žkm Běh
13:50 1500 m Žcm Běh oštěp 500g Žcm Finále
14:00 1500 m Žkm Běh
14:10 300 m Žcm Běh
14:30 300 m Žkm Běh
14:50 4x60 m Žcm Běh
15:00 4x60 m Žkm Běh

Stravování

V restauraci PUB na stadionu.

paticka propozice2