Mistrovství Moravy a Slezska juniorů, juniorek, mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

22.05.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Bobál
Technický delegát Lukáš Vojtek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Dana Holubová
Technický ředitel Dalibor Vlk
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 9,00 hodin v místnosti za cílem na hlavním stadionu.

Startovné

Oddíly při prezentaci zaplatí na každého vybraného závodníka 100,- Kč startovného.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5.2022 do 20.5.2022 do 18,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti při vstupu na hlavní stadion u startu na 100m.

Šatny

Šatny budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně hlavního stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 22.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Ž Finále 100 m př. Jky Finále tyč M tyč Jři kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Ž
10:10 110 m př. Jři Finále
10:20 110 m př. M Finále disk 1,75kg Jři disk 2kg M
10:30 100 m Jky Rozběh 100 m Ž Rozběh
10:50 100 m Jři Rozběh dálka Jři dálka M
11:05 100 m M Rozběh
11:10 výška Jky výška Ž kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
11:20 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále
11:30 800 m Jři Finále 800 m M Finále
11:40 100 m Jky Finále 100 m Ž Finále disk 1kg Jky disk 1kg Ž
11:50 100 m Jři Finále tyč Jky tyč Ž dálka Jky dálka Ž
12:00 100 m M Finále
12:10 400 m Jky Finále 400 m Ž Finále
12:20 400 m Jři Finále 400 m M Finále oštěp 800g Jři oštěp 800g M
12:35 4x100 m Ž Finále 4x100 m Jky Finále výška Jři výška M
12:45 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále koule 4kg Jky koule 4kg Ž
13:00 3000 m př. Jky Finále 3000 m př. Ž Finále
13:25 3000 m př. Jři Finále 3000 m př. M Finále trojskok Jři trojskok M
13:40 400 m př. Jky Finále 400 m př. Ž Finále
13:55 400 m př. Jři Finále 400 m př. M Finále koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:05 3000 m Jky Finále 3000 m Ž Finále
14:20 5000 m Jři Finále 5000 m M Finále oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž
14:40 200 m Jky Finále 200 m Ž Finále trojskok Jky trojskok Ž
14:50 200 m Jři Finále 200 m M Finále
15:00 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
15:15 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
15:30 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
15:45 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.