Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců starší žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

04.06.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Ivana Roztočilová
Technický ředitel Dalibor Vlk
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technický delegát provede výběr závodníků,který bude zveřejněn na stránkách ČAS www.atletika.cz

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8,30 hod.v místnosti za cílem na hlavní stadionu.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 100.-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.5.2022 do 2.6.2022 do 22,00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci u běžeckých disciplín na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. 

Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
10:30 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh výška Žci tyč Žci
10:45 100m p 83,8 Žci Rozběh dálka Žky
11:00 60 m Žky Rozběh
11:15 60 m Žci Rozběh
11:30 800 m Žky Finále disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
11:40 800 m Žci Finále
11:50 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:00 100m p 83,8 Žci Finále
12:10 60 m Žky Finále
12:20 60 m Žci Finále výška Žky tyč Žky
12:30 300 m Žky Finále
12:45 300 m Žci Finále dálka Žci
13:00 1500m p 76,2 Žky Finále koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
13:10 1500m p 76,2 Žci Finále
13:20 3000 m Žci Finále
13:35 3000 m Žky Finále
13:50 200m p 76,2 Žky Finále
14:05 200m p 76,2 Žci Finále
14:15 150 m Žky Finále
14:30 150 m Žci Finále koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
14:45 1500 m Žky Finále
15:00 1500 m Žci Finále
15:10 4x60 m Žky Finále
15:20 4x60 m Žci Finále
15:30 4x300 m Žky Finále
15:40 4x300 m Žci Finále

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.

Další informace

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem budou probíhat na vrhačském hřišti.