4.kolo soutěže družstev MSK staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

23.08.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Lucie Vlková
Řídící soutěže družstev Jaromír Korbel
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 604314841
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem proběhnou na vedlejším vrhačském stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 14,00 hod.v místnosti za cílem na hlavním stadionu –  kontrola a oprava přehledu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),od 15.8.2022  do 22.8.2022 do 18,00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti na startu 100m na hlavním stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 23.8.2022

Čas Disciplíny
15:30 100 m př. Žky Běh 1 výška Žci dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
15:50 100 m př. Žci Běh 1
16:00 800 m Žky Běh 1
16:10 800 m Žci Běh 1
16:20 60 m Žky Běh 1 kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
16:40 60 m Žci Běh 1
17:00 300 m Žky Běh 1 výška Žky tyč Žci tyč Žky dálka Žci
17:10 300 m Žci Běh 1 koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
17:20 1500 m Žky Běh
17:30 1500 m Žci Běh
17:40 200 m př. Žky Běh 1
17:50 200 m př. Žci Běh 1
18:00 3000 m Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
18:15 3000 m Žci
18:30 150 m Žky Běh 1
18:45 150 m Žci Běh 1
19:00 4x300 m Žky Běh 1
19:10 4x300 m Žci Běh 1

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřený bufet.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena.

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.