Semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev ml. žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

18.09.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Mařádek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Beneš
Technický ředitel Lucie Vlková
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 604314841
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže ve vrhu koulí proběhnou na vedlejším vrhačském stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8,30 hod.v místnosti za cílem na hlavním stadionu –  kontrola a oprava přehledu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),od 5.9.2022  do 16.9.2022 do 20,00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti na startu 100m na hlavním stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Věci nenechávejte v šatnách. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 18.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh oštěp 400g Žkm
11:20 800 m Žkm Běh koule 3kg Žcm
11:40 800 m Žcm Běh
11:45 výška Žkm
12:00 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B kriket Žcm
12:10 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B dálka Žcm
12:30 300 m Žkm Běh
12:40 300 m Žcm Běh
13:00 1500 m Žkm Běh kriket Žkm
13:15 1500 m Žcm Běh
13:30 150 m Žkm Běh
13:45 150 m Žcm Běh
14:00 4x60 m Žkm Běh
14:10 4x60 m Žcm Běh

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřený bufet.

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.