Memoriál Miroslava Kitzbergera

AO logo černa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Atletika Ostrov, z.s.

Datum

11.05.2022

Místo

Ostrov (Družební 1507, Ostrov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová 792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Lékař Mudr.Pavelka Petr
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov 607992873
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov 607992873

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

    60 m přípravka roč. 11, 12 - pouze pro členy Atletika Ostrov,z.s.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Muži 60 m, 100 m, 1500 m
Ženy 60 m, 100 m, výška
Žáci 100 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Ml. žákyně 60 m př.
Žákyně 100 m př.

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Za zdravotní způsobilost atleta zodpovídá atlet, případně jeho mateřský klub.

Limity pro start:

Muži - dorostenci: 60m (7,80) • 100m (12,00) 
Ženy - starší žákyně: 60m (8,60) • 100m (13,10) 

Pořadatel má právo  odmítnout start při větším počtu přihlášených. Informace o případném odmítnutí na webu ČASu.

Všechny běhy se běží jako finálové, pořadí bude stanoveno dle dosažených časů.

Ceny:

První tři závodníci obdrží věcné ceny!

První tři v kategorii přípravek obdrží medaile!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od  15:00 hodin v klubovně atletického stadionu.

Startovné

Startovné -   100,-Kč/osoba, členové Atletiky Ostrov - zdarma

Přihlášky na místě 150,-Kč za disciplínu, a to nejpozději 60minut před jejím začátkem!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 9.5.  do 22:00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičování je možné na přilehlé travnaté ploše u vstupu na stadion.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze pro převlečení, neslouží k odložení věcí. Pořadatel za odložené věci neručí!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 11.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm 60 m př. Žcm
16:15 60 m M
16:25 60 m Ž
16:30 výška Ž
16:50 60 m EleH 60 m EleZ
17:20 1500 m M
17:30 100 m př. Žky
17:40 100 m př. Žci
17:50 100 m M
18:00 100 m Ž

Další informace