Otrokovické řádění

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

17.05.2022

Místo

Otrokovice (Sportovní areál Baťov, Městská sportovní hala)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jitka Zapletalová 605458932
Předseda OV Jitka Zapletalová
Ředitel závodu Vlastimil Bukovjan
Hlavní rozhodčí Aleš Prudký
Hlasatel Vlastimil Bukovjan
Lékař ČSČK Radka Jochová
Výsledky zpracoval Dominika Remešová 605025799 remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2011 - 2014

Soutěže

Atletická přípravka-hoši prekážková dr., člunkový běh, slalom
Atletická minipřípravka-hoši prekážková dr., slalom
Atletická přípravka-dívky prekážková dr., člunkový běh, slalom
Atletická minipřípravka-dívky prekážková dr., slalom
Ml. žáci prekážková dr., člunkový běh, slalom
Ml. žákyně prekážková dr., člunkový běh, slalom

Technická ustanovení

Soutěž je určena pro děti Otrokovických škol a školek sdružených v projektech Sporťáček a Zdravý pohyb do škol.
Soutěží se podle pravidel a rozpisu pořadatele závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH od 07.45 hodin , na Sportovním areálu Baťov od 14.15 hodin.

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají školy a školky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5. 2022 9:00 do 15.5. 2022 do 19:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH .Dále je možnost využít šatny na Sportovním areálu Baťov.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale i areálu.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu konání závodu.

Časový pořad

úterý, 17.5.2022

Čas Disciplíny
08:30 prekážková dr. EleHm Běh slalom EleZm Běh
08:55 prekážková dr. EleZm Běh slalom EleHm Běh
09:30 prekážková dr. EleHm Semifinále slalom EleZm Semifinále
09:55 prekážková dr. EleZm Semifinále slalom EleHm Semifinále
10:30 prekážková dr. EleHm Finále slalom EleZm Finále
10:55 prekážková dr. EleZm Finále slalom EleHm Finále
16:00 prekážková dr. Žcm Finále prekážková dr. Žkm Finále prekážková dr. EleH Finále prekážková dr. EleZ Finále
16:40 slalom EleZ Finále slalom EleH Finále slalom Žkm Finále slalom Žcm Finále
17:20 člunkový běh Žcm Finále člunkový běh Žkm Finále člunkový běh EleH Finále člunkový běh EleZ Finále
18:00 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Pořadatel zajišťuje pitný režim pro závodníky. Pro návštěvníky bude otevřen Bufet.

Parkování

Na parkovištích před areály sportovišť.