Krajský přebor jednotlivců (dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

01.05.2022

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jakub Hřib +420608004177 jhrib@zlinskykas.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9:00 hodin v zasedací místnosti na Stadionu Mládeže ve Zlíně.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2022 14:00 hod. do 30.4.2022 20:00 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením přeboru.

Šatny

Šatny budou k dispozici v areálu Stadionu Mládeže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomen vyškolený zdravotník.

Časový pořad

neděle, 1.5.2022

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. Jři Běh 110 m př. Dci Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
10:30 100 m př. Dky Běh 100 m př. Jky Běh koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
10:45 100 m Dky Běh 100 m Jky Běh výška Jky Finále výška Dky Finále
11:00 100 m Jři Běh 100 m Dci Běh dálka Jky Finále dálka Dky Finále
11:15 400 m Dky Běh 400 m Jky Běh disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
11:30 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh tyč Jři Finále tyč Jky Finále
11:40 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh
11:50 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh
12:00 400 m př. Jři Běh trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále
12:10 400 m př. Jky Běh
12:25 300 m př. Dci Běh oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:40 300 m př. Dky Běh výška Jři Finále výška Dci Finále
12:55 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
13:00 trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále
13:05 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh
13:20 200 m Dci Běh 200 m Jři Běh
13:30 200 m Jky Běh 200 m Dky Běh oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti pod stadionem.