Jarní atletika spastiků

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ zdravotně postižených Nola Teplice, za podpory NSA, města Bílina a Atletickým klubem Bílina.

Datum

21.05.2022

Místo

Bílina

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Alexandra Adlerová
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Technický ředitel Václav Janouch
Lékař Václav Šlambora
Hospodář Jitka Janouchová
Časomíru zajišťuje AK Bílina - Milan Holcr
Výsledky zpracoval Kateřina Linhartová

Startují

ročníky 1932 - 2010
ročníky 1932 - 2010

Závodníci a závodnice tříd 31 – 38, 40 – 47, 51 – 57, 61 – 64, členové ČFSH s národní klasifikací, členové ostatních svazů klasifikovaní podle manuálu WPA.

Kategorie a disciplíny
Chodící

Kategorie

chodící - ambulants (třídy 35 - 38, 40 - 47, 61 - 64)
A-M muži – roč. 2006 a starší
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
A-H hoši - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček
A-F ženy - roč. 2006 a starší
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
A-D dívky - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček

Soutěže na dráze nejsou vypisovány pro tř. 40, ve skoku dalekém pro tř. 35 a 40.
Vozíčkáři

Kategorie

vozíčkáři - wheelchairs (třídy 31 - 34, 51 - 57)
W-M muži – roč. 2006 a starší
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
W-H hoši - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51)
W-F ženy - roč. 2006 a starší
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
W-D dívky - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51)

V přihlášce uvádějte pouze tyto vypsané věkové kategorie!

Soutěže

Technická ustanovení

Doprava a cestovné: Dopravu na místo prezentace a stadión závodníkům a jejich doprovodům hradí a zajišťuje vysílající TJ či SK.
Prezentace: Účastníci se prezentují na stadiónu v Bílině v sobotu 21. 5. od 10.00 do 11.00 hodinv klubovně v přízemí vedle šatny žen.
Technické podmínky: Dráha je šestiproudová, na dráze i na sektorech je položen umělý povrch Polytan, max. délka hřebů treter 6 mm.
Předpis: Závodí se dle ustanovení pravidel atletiky WPA a podle ustanovení těchto propozic.
Start: Všichni závodníci startují na vlastní zodpovědnost.

Kategorie a disciplíny
Chodící

Kategorie

chodící - ambulants (třídy 35 - 38, 40 - 47, 61 - 64)
A-M muži – roč. 2006 a starší
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
A-H hoši - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček
A-F ženy - roč. 2006 a starší
100m, 200m, 800m, 1500m, dálka, koule, disk, oštěp, 4x100m
A-D dívky - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, 800m, dálka, koule, disk, oštěp, míček

Soutěže na dráze nejsou vypisovány pro tř. 40, ve skoku dalekém pro tř. 35 a 40.
Vozíčkáři

Kategorie

vozíčkáři - wheelchairs (třídy 31 - 34, 51 - 57)
W-M muži – roč. 2006 a starší
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
W-H hoši - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51)
W-F ženy - roč. 2006 a starší
100m, 200m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), kuželka 397g (jen tř. 31, 32, 51)
W-D dívky - roč. 2007 a mladší
60m, 150m, koule, disk, oštěp (ne tř. 31, 32, 51), míček, kuželka 100g (jen tř. 31, 32, 51)

V přihlášce uvádějte pouze tyto vypsané věkové kategorie!

Ustanovení pro běhy
a) o pořadí v bězích v jedné disciplíně vypsané kategorie rozhoduje bodový zisk dle bodovacího systému.
b) bude-li v bězích do 100m včetně startovat 6 a méně závodníků v jedné disciplině vypsané kategorie,
v čase rozběhů se poběží rovnou finále,
c) bude-li v bězích do 100m včetně startovat více než 6 závodníků v jedné disciplině vypsané kategorie,
budou rozděleni do 2 či více rozběhů a ve vypsaném čase se uskuteční finálový běh,
d) závody v bězích delších než 100m se v jednotlivých vypsaných kategoriích uskuteční přímo jako finále
(běhy na čas),
Ustanovení pro technické disciplíny
a) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci pouze jedné zdravotní třídy, o pořadí
rozhoduje absolutní výkon,
b) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci více než jedné zdravotní třídy, o pořadí
rozhoduje bodový zisk dle bodovacího systému.
c) ve vrzích ze stolice absolvuje závodník 2 zkušební pokusy (výjimka z pravidel WPA) a poté 6 závodních
pokusů,
d) muži-vozíčkáři budou rozděleni do dvou skupin., a to W-M34 (tř. 34) a W-M open (ostatní vozíčkáři); podle
počtu přihlášených může pořadatel přistoupit i k jinému rozdělení.
Slučování kategorií
Závodník kategorie žactva může být se souhlasem mateřské jednoty přiřazen ke kategorii dospělých tak, aby
měl možnost získat za umístění diplom.
Jiné kategorie ani disciplíny než výše vypsané se neuskuteční.
Omezení startů
a) závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2008 a mladší) může startovat pouze ve 2
disciplinách, závodník kategorie staršího žactva a dorostu (ročníky 2008 až 2005) ve 3
disciplínách,
b) závodník kategorie žactva nesmí v jednom dni startovat ve dvou bězích delších než 150m.
c) za plnění těchto omezení odpovídá složka, která závodníka k soutěži přihlásila,
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu.
Definitivní časový pořad dostanou vedoucí výprav či TJ a SK emailem nebo tištěný při
prezentaci.
Václav Janouch Stanislav Šťastný
technický ředitel předseda TJ ZP Nola Teplice

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Startovné: Startovné na přihlášeného závodníka činí 250,- Kč bez ohledu na počet startů. Platba za přihlášky bude formou faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Peníze za propadlé starty se nevrací.

Přihlášky

Odeslání přihlášek: Řádně vyplněné přihlášky k soutěži a návratku v elektronické podobě (Přihláška k soutěži a návratka.xls - viz příloha), zašlete nejpozději do 7. 5. 2022 na adresu: tjzpnola@gmail.com.
Dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se budou pouze škrtat ti, kteří nepřijedou.

Stravování

V blízkém okolí jsou v provozu „Bufet Na kurtech“ a restaurace „U Kádi“, kde lze drobné občerstvení pořídit.

Další informace

Tituly a odměny: 1. Závodníci resp. závodnice, kteří se umístí na prvních třech místech, získávají diplom.
                              2. Diplomy se udělují pouze při minimální účasti tří závodníků.

Předběžný časový pořad

SEKTOR 8, 6 9, 7 1 2 4 5
DISCIPLÍNY koule dálka míček, disk,
oštěp
vozík vozík vozík vozík
12:00 800m F všichni
chodící
koule
A-M
míček
A-H, A-D
kuželka
W-F
oštěp
W-F
Koule
W-M 34
Disk
W-M open
12.10 100m R A-M
12.15 100m R A-F
12:25 100m F W-M
12:30 100m F W-F disk
A-F, A-D, A-H
12:40 60m F A-H oštěp
W-M open
koule
W-F, W-D
12:45 60m F A-D
12:50 60m F W-H, W-D disk
W-H
disk
W-M 34
13:00 koule
A-F, A-D, A-H
disk
A-M
13:05 100m F A-M
13.10 100m F A-F míček
W-D
koule
W-M open
13:35 1500m F všichni
chodící
dálka
všichni chodící
oštěp
W-M 34
13:50 oštěp
A-F, A-H, A-D
disk
W-F, W-D
koule
W-H
kuželka
W-M open
14.10 200m F A-F
14.15 200m F A-M
14.20 oštěp
A-M
oštěp
W-H
kuželka
W-H
14:45 150m F A-H
15:30 4x100m F A-M, A-F 1.+2. předávka 3.předávka
16:00 vyhlášení vítězů

Vysvětlení zkratek:
MUŽSKÉ SLOŽKY ŽENSKÉ SLOŽKY

A-M
A-H
W-M
W-H
Muži chodící
Hoši chodící
Muži vozík
Hoši vozík

A-F Ženy chodící
A-D Dívky chodící
 

BILINa mesto_bilina_malé NOLA NSA podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGBsm SPAST