MČR v para atletice juniorů a žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření ČATHS, za podpory NSA, Ústeckého kraje, města Bílina a Atletickým klubem Bílina.

Datum

26.06.2022

Místo

Bílina

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ilona Babková
Ředitel závodu Alexandra Adlerová
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Technický ředitel Václav Janouch
Lékař Václav Šlambora
Hospodář Jitka Janouchová

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Startují Závodníci a závodnice tříd 31 – 38, 40 – 47, 51 – 57, 61 – 64, členové ČFSH s národní klasifikací, členové ostatních svazů klasifikovaní podle manuálu WPA.

Kategorie MČR: junioři a juniorky ročníky 1999 až 2006 žactvo (hoši a dívky) ročníky 2007 a mladší.

Vložené závody: muži a ženy ročníky 1998 a starší.

Soutěže

Technická ustanovení

Technické podmínky Dráha je šestiproudová, na dráze i na sektorech je položen umělý povrch Polytan, max. délka hřebů treter 6 mm.

Předpis Závodí se dle ustanovení pravidel atletiky WPA a podle ustanovení těchto propozic.

Start Všichni závodníci startují na vlastní zodpovědnost.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Prezentace Účastníci se prezentují na stadiónu v Bílině v neděli 26. 6. 2022 od 10.00 do 11.00 hodin v klubovně v přízemí vedle šatny žen.

Startovné

Startovné Startovné za přihlášeného závodníka činí 400,- Kč bez ohledu na počet startů. Platba za přihlášky bude formou faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Peníze za propadlé starty se nevrací.

Přihlášky

Odeslání přihlášek Řádně vyplněné přihlášky k soutěži a návratku v elektronické podobě (Přihláška k soutěži a návratka.xls - viz příloha), zašlete nejpozději do 12. 6. 2022 na adresu: tjzpnola@gmail.com. Dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se budou pouze škrtat ti, kteří nepřijedou.

Další informace

Tituly a odměny 1. Závodníci resp. závodnice, kteří se v soutěži MČR umístí na prvních třech místech, získávají medaili a diplom. 2. Diplomy a medaile se udělují pouze při startu minimálně tří závodníků.

Ustanovení pro běhy
a) o pořadí v bězích v jedné disciplíně vypsané kategorie rozhoduje bodový zisk dle bodovacího systému SH 2022.
b) bude-li v bězích do 100m včetně startovat 6 a méně závodníků v jedné disciplině vypsané kategorie, v čase rozběhů se poběží rovnou finále,
c) bude-li v bězích do 100m včetně startovat více než 6 závodníků v jedné disciplině vypsané kategorie, budou rozděleni do 2 či více rozběhů a ve vypsaném čase se uskuteční finálový běh,
d) závody v bězích delších než 100m se v jednotlivých vypsaných kategoriích uskuteční přímo jako finále (běhy na čas),

Ustanovení pro technické disciplíny
a) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci pouze jedné zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje absolutní výkon,
b) budou-li v jedné disciplině vypsané kategorie startovat závodníci více než jedné zdravotní třídy, o pořadí rozhoduje bodový zisk dle bodovacího systému SH 2022.
c) ve vrzích ze stolice absolvuje závodník 2 zkušební pokusy (výjimka z pravidel WPA) a poté 6 závodních pokusů,
d) muži-vozíčkáři budou rozděleni do dvou skupin., a to W-M34 (tř. 34) a W-M open (ostatní vozíčkáři); podle počtu přihlášených může pořadatel přistoupit i k jinému rozdělení.

Slučování kategorií
a) závodník kategorie žactva (hoši a dívky) může být se souhlasem mateřské jednoty přiřazen ke kategorii juniorstva tak, aby měl možnost získat za umístění medaili a diplom,
b) závodníci a závodnice stejné zdravotní třídy startují podle časového pořadu ve stejnou dobu, ve startovní listině ale budou zvlášť uvedeni i vyhodnoceni účastníci MČR a účastníci vložených závodů,
c) jiné kategorie ani disciplíny než výše vypsané se neuskuteční.

Omezení startů
a) závodník kategorie mladšího žactva (ročníky 2008 a mladší) může startovat pouze ve 2 disciplinách, závodník kategorie staršího žactva a dorostu (ročníky 2008 až 2005) ve 3 disciplínách,
b) závodník kategorie žactva nesmí v jednom dni startovat ve dvou bězích delších než 150m,
c) za splnění těchto omezení odpovídá složka, která závodníka k soutěži přihlásila.

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu. Definitivní časový pořad dostanou vedoucí výprav či TJ a SK emailem nebo tištěný při prezentaci.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM

Sobota 25. června 2022
10.00 - 11.00 Prezentace
11.30 - 12.00 Vážení náčiní
12.00 Zahájení soutěží
6.00 - 17.30 Vyhlášení výsledků
17.30 Odjezd domů