Oddílový přebor v pětiboji mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

04.05.2022

Místo

Zlín (Hradská 854, 76001 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.4.2022 15:00 do 03.5.2022 18:00

Časový pořad

středa, 4.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 pětiboj Žcm
16:10 pětiboj Žkm