2. Sokolské úterý

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

03.05.2022

Místo

Opava (Boženy Němcové 22, Tyršův stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Jiří Štindl, Ph.D. 602657810 opava@sokol.eu
Technický ředitel Milan Vacula
Lékař Zdeňka Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Regina Gellnerová

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1923 - 2021

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Muži 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 300 m př., tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 300 m př., tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15 hodin v klubovně pod tělocvičnou.

Startovné

Nečleni Sokola Opava za každou disciplínu 100 kč. Na místě 200 kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2.5. do 21 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně TS.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdeňka Reichlová bude k dispozici na TS od 15:30 hod.

Časový pořad

úterý, 3.5.2022

Čas Disciplíny
16:00 koule 4kg Ž koule 7,26kg M
16:10 60 m EleH
16:15 60 m EleZ
16:20 60 m Ž disk 1kg Ž disk 2kg M
16:25 60 m M
16:45 100 m M dálka Ž
16:55 100 m Ž
17:00 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
17:10 300 m M
17:30 300 m Ž tyč M tyč Ž dálka M
18:00 300 m př. M
18:10 300 m př. Ž
18:20 800 m M
18:30 800 m Ž
18:45 1500 m M

Parkování

Zákaz parkování v areálu TS ! Parkovat zde mohou jen činovníci závodu.