Přísnotický kros - Zajícova liga 2. kolo

zajíc

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Přísnotice

Datum

14.05.2022

Místo

Přísnotice (sportovní areál "Lhéta")

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Jiří Sedláček
603 423 570
jirinsedlacek@centrum.cz
Hlavní rozhodčí
Petra Ondrašíková
Výsledky zpracoval
Věra Vymetálková
737 737 235
atloska@email.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012

Nejmladší (hoši, dívky)   2015 - 2016

Nejmenší (hoši, dívky)   2017 a mladší 

  • Nejmenší - 110 m 
  • Nejmladší - 180 m 
  • Atletická minipříravka - 440 m
  • Atletická přípravka - 550 m
  • Žactvo - 1 100 m

Soutěže

Technická ustanovení

Závod je otevřený všem zájemcům.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník svou registrací souhlasí s uveřejněním svého jména a roku narození na veřejných startovních listinách.

Pořadatelé si vyhrazují právo možné úpravy časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezence a výdej startovních čísel od 8:30 hod. v závodní kanceláři v prostorách kabin, nejpozději však 30 minut před startem kategorie.

Startovné

Závodící atleti mimo oddíly Zajícovy ligy platí startovné 50 Kč.

Přihlášky

Přihlášky se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7. 5. 2022 08:00 do 12.5.2022 22:00.

Nejmladší a nejmenší je možné přihlašovat na místě nejpozději 30 minut před startem kategorie.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli před kabinami. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Ceny

První 3 v kategorii budou oceněni pohárem, ostatní závodníci obdrží medaili za účast.

První 3 závodníci v rámci Zajícovy ligy budou oceněni medailemi.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

je zajištěna.

Časový pořad

sobota, 14.5.2022

Čas Disciplíny
09:30 Zahájení
09:40 Nejmenší dívky - 2017 a mladší
09:50 Nejmenší hoši - 2017 a mladší
10:00 Nejmladší dívky - 2015 - 2016
10:10 Nejmladší hoši - 2015 - 2016
10:20 Atletická minipřípravka dívky - 2013 - 2014
10:30 Atletická minipřípravka hoši - 2013 - 2014
10:40 Atletická přípravka dívky - 2011 - 2012
10:50 Atletická přípravka hoši - 2011 - 2012
11:00 Mladší žákyně - 2009 - 2010
11:10 Mladší žáci - 2009 - 2010
11:20 Žákyně - 2007 - 2008
11:30 Žáci - 2007 - 2008
12:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení pro diváky zajištěno.

Občerstvení pro každého závodníka zdarma.