7. Ročník memoriálu Josefa Hájka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

04.06.2022

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1A, Praha 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář 739323073 sklenar@jninterier.cz
Hlavní rozhodčí Vladimír Veselý
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg
Žáci kladivo 4kg
Žákyně kladivo 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 9 hodin v domku na konci rovinky.

Startovné

Kategorie: žactvo + mládež:

Dopředu při přihlášce elektronicky 100 kč/start. 

V den konání závodu při přihlášce na místě 200 kč/start.

Kategorie: dospělí:

Dopředu při přihlášce elektronicky 200 kč/start.

V den konání závodu při přihlášce na místě 400 kč/start.

Kategorie: Veterání + svěřenci Josefa Hájka:

Startovné dobrovolné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2022 do 1.6.2022 do 22:00.

Na místě v den konání závodu za vyšší startovné.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále
11:30 kladivo 7,26kg M Finále
13:00 kladivo 4kg Jky Finále kladivo 6kg Jři Finále
14:30 kladivo 4kg Ž Finále
15:30 Veteráni a svěřenci Josefa Hájka

Další informace

Ceny v hlavních kategoriích (muži + ženy):

1. místo .......... 1500 kč.

2. místo ...........1000 kč.

3. místo ...........500 kč.

Prémie:

Výkon nad 80 m ........... 5000 kč.

Výkon nad 76 m ............ 3000 kč.

Výkon nad 72 m ............. 1500 kč.

Výkon nad 67 m .............. 1000 kč.

Výkon nad 62 m .............. 500 kč.