I. mítink Zlaté ligy atletických přípravek JMK + víceboj mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl VSK Univerzita Brno

Datum

10.05.2022

Místo

Brno (Technická 3013/14)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Daniel Kotyza 606664883 kotyzadaniel@seznam.cz
Časomíru zajišťuje VSK Univerzita Brno
Výsledky zpracoval Martin Juránek 732911189 mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, kriket
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově nad atletickou dráhou od 15:00 hodin. Provádění škrtů je možné od 15:00-15:45.

Přihlášky

Přihlášky přípravek na závod se provádějí na e-mail: david.klezl@gmail.com

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Časový pořad

úterý, 10.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 Provádění škrtů + registrace na místě (15:00-15:45)
16:00 kriket EleHm kriket EleH čtyřboj Žcm čtyřboj Žkm
16:15 60 m EleZm 60 m EleZ
16:45 60 m EleHm 60 m EleH kriket EleZm kriket EleZ
17:15 300 m EleZm
17:30 300 m EleHm
17:50 600 m EleZ
18:05 600 m EleH

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovacích místech, které jsou označny cedulemi. Neparkujte na přilehlích komunikacích. Příjezdové cesty jsou v zóně se zákazem stání.

Další informace

Ve Zlaté lize atletických přípravek startují pouze oddíly, které se do této soutěže přihlásily.