MČR veteránů na dráze

AC_MCR_VETERANI
ac_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Rumburk, z.s.

Datum

04.06.2022 - 05.06.2022

Místo

Rumburk (Městský stadion v Rumburku)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Helena Fanturová - delegát SV ČAS
Technický delegát Jan Zedník - delegát SV ČAS - závodní kancelář
Ředitel závodu Rein Jan +420722968506 info@acrumburk.cz
Hlavní rozhodčí Ladislav Kubíček
Hlasatel Pavel Procházka
Časomíru zajišťuje Marek Blažek
Výsledky zpracoval Rein Jan, Zedník Jan

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 1932 - 2002

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80 m př., 100 m př., 110 m př., 300 m př., 400 m př., 2000 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, koule 5kg, koule 7,26kg, disk 1kg, kladivo 4kg, kladivo 7,26kg, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g, břemeno 16kg, chůze 3000m, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80 m př., 100 m př., 300 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, břemeno 10kg, chůze 3000m, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči jsou určeny v propozicích.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 4. 6. od 16:00 hodin do 19:00 hodin v rozhlasovém domku na tribuně.

Závodní kancelář je otevřena i v neděli 5. 6. od 8:00 hodin do 12.00 hodin v rozhlasovém domku na tribuně.

Startovné

Předem přihlášení členové SV ČAS 150 Kč za první disciplínu, 100 Kč za druhou a 100 Kč za třetí. Maximálně 3 disciplíny + štafeta.

Přihláška členů SV ČAS na místě a cizinců dvojnásobné startovné (+ u členů členský příspěvek 500 Kč bez rozdílu věku).

Přihlášky

Nejpozději do středy 1. 6. 2022 do 24.00 přes přihlašovací webový formulář na adrese http://mistraky.unas.cz,

nebo poštou na adresu:       Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 (neposílejte doporučeně).

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhočímu v prostoru vrhačské louky.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve fotbalových šatnách, v omezené míře. Nenechávejte si v šatnách nic, pořadatel za věci v šatnách neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozhlasovém domku.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na rozhlasovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: hlavní rozhodčí, delegát SV ČAS a ředitel závodu.

Zdravotní služba

Bude v areálu stadionu, označena a k dispozici v případě potřeby.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
17:30 chůze 5000m M chůze 5000m Ž
18:30 10000 m M 10000 m Ž

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 7,26kg M
09:30 dálka M 2 dálka Ž oštěp 700g M oštěp 800g M chůze 3000m M chůze 3000m Ž
10:15 5000 m M 5000 m Ž kladivo 4kg M kladivo 4kg Ž
11:10 110 m př. M výška Ž výška M 2
11:30 100 m př. M 100 m př. Ž 2 oštěp 600g M 2 oštěp 600g Ž 2
11:45 80 m př. M 80 m př. Ž
12:00 Slavnostní zahájení MČR MASTERS
12:20 100 m M Finále tyč M 2 tyč Ž 2 dálka M koule 7,26kg M
12:40 100 m Ž Finále disk 1kg Ž 2 disk 1kg M 3
13:05 800 m Ž tyč M 1 tyč Ž 1 koule 5kg M 2
13:10 První blok slavnostního vyhlášení
13:20 400 m př. M 400 m př. Ž
13:35 300 m př. M 300 m př. Ž výška M 1 výška Ž 1
14:15 2000 m př. M koule 4kg M 3 koule 4kg Ž
14:40 3000 m př. M disk 1kg M 2
15:05 400 m M trojskok M trojskok Ž
15:20 břemeno 10kg Ž
15:30 1500 m M
15:45 1500 m Ž
16:00 Druhý blok slavnostního vyhlášení
16:10 200 m M břemeno 16kg M
16:25 200 m Ž
16:40 4x100 m M 4x100 m Ž
17:00 Třetí blok slavnostního vyhlášení

Stravování

Je možné v restauraci Střelnice vedle areálu, nebo ve stánku na stadionu.

Speciálně pro MČR bude otevřen stánek s burgry - Drive Burgers.

Casak_MCR_masters_4.5._6._2022 Snímek obrazovky 2022-05-20 v 22.57.41 Snímek obrazovky 2022-05-20 v 22.57.51
Snímek obrazovky 2022-05-20 v 22.52.26