Krajský přebor mladšího žactva v pětiboji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

09.05.2022

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to 3.5.2022 od 18:00 hod do 8.5.2022 do 20:00 hod

Časový pořad

pondělí, 9.5.2022

Čas Disciplíny
16:15 pětiboj Žcm Finále pětiboj Žkm Finále

Další informace

Na základě rozhodnutí Trenérské rady může každy oddíl ze Zlínského kraje vyslat na přebor 4 ml. žáky a 4 ml. žákyně. Při přihlášení více závodníků provede výběr ředitel závodu. Více závodníků do závodu nebude vpuštěno.