Atletická sportovní soutěž I. stupně ZŠ

Pořadatel

Technicky zajišťuje AŠSK a DDM Prachatice

Datum

09.06.2022

Místo

Prachatice (Atletický stadion Prachatice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Pavel Pechek
Ředitel závodu Josef Bejček
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša +420605503270 prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2012 - 2013

Přihlašujte:

2. ročník - atletická minipřípravka - 2013-2014

3. ročník - atletická přípravka - 2012-2013

4. ročník - mladší žactvo - 2011-2012

5. ročník - žactvo (žáci, žákyně) - 2010-2011

 

 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 50 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, dálka, kriket
Žáci 50 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žáci 50 m, 600 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 50 m, 600 m, dálka, kriket
Žákyně 50 m, 600 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

ASS je soutěží jednotlivců. Škola nemusí obsadit všechny disciplíny.

Škola může přihlásit na disciplínu maximálně 2 žáky!

Časový pořad je orientační a bude upraven podle počtu přihlášených!

 

V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:

1. žáci příslušného ročníku

2. žáci příslušného roku narození (uvedeného výše)

Obě tyto podmínky musí být splněny současně!

3. žáci, kteří opakují ročník, jsou zařazeni podle data narození

 

běh na 50 m - v každém ročníku rozběhy;  6 nejlepších podle časů postupuje do finále;  start z bloků

hod míčkem - každý soutěžící bude mít 2 až 3 pokusy                          

skok daleký -  každý soutěžící má 2 pokusy; odraz z koridoru 50 cm širokého

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8.6.2022 do 20:00 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyhlašovány. Vyhlašujeme 3 nejlepší závodníky v každé disciplíně a kategorii. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a rozeslány na školy.

Časový pořad

čtvrtek, 9.6.2022

Čas Disciplíny
09:00 50 m EleHm Rozběh dálka Žcm dálka Žkm kriket EleH kriket EleZ
09:15 50 m EleZm Rozběh
09:30 50 m EleHm Finále
09:35 50 m EleZm Finále
10:15 50 m EleH Rozběh dálka Žci dálka Žky kriket EleHm kriket EleZm
10:30 50 m EleZ Rozběh
10:45 50 m EleH Finále
10:50 50 m EleZ Finále
11:15 50 m Žcm Rozběh dálka EleHm dálka EleZm kriket Žky kriket Žci
11:30 50 m Žkm Rozběh
11:45 50 m Žcm Finále
11:50 50 m Žkm Finále
12:15 50 m Žci Rozběh dálka EleH dálka EleZ kriket Žcm kriket Žkm
12:30 50 m Žky Rozběh
12:45 50 m Žci Finále
12:50 50 m Žky Finále
13:00 600 m Žci
13:10 600 m Žky
13:20 600 m Žcm
13:30 600 m Žkm