Krajský přebor mladšího žactva jednotlivců

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

19.05.2022

Místo

Opava (Tyršův stadion, Opava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Marta Kovářová
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 14:30 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to 18.5. do 22 hodin. V přihlášce uvádějte nejlepší výkon závodníka.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně u stadionu v době od 14:30.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v závodní kanceláři pod tělocvičnou.

Časový pořad

čtvrtek, 19.5.2022

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žcm Běh 1 výška Žkm dálka Žcm kriket Žkm
15:40 60 m př. Žkm Běh 1
16:00 800 m Žcm Běh 1
16:10 800 m Žkm Běh 1
16:20 60 m Žcm Rozběh 1
16:30 kriket Žcm
16:40 60 m Žkm Rozběh 1
16:50 dálka Žkm
17:10 1500 m Žcm Běh 1
17:20 1500 m Žkm Běh 1 výška Žcm tyč Žkm tyč Žcm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
17:30 60 m Žcm Finále A
17:35 60 m Žcm Finále B
17:40 60 m Žkm Finále A
17:45 60 m Žkm Finále B
18:05 300 m Žcm Běh 1 koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
18:20 300 m Žkm Běh 1
18:30 150 m Žcm Běh 1
18:50 150 m Žkm Běh 1

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.