2. kolo KPD mladšího žactva JmKAS, sk. B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

09.06.2022

Místo

Slavkov u Brna

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Navrátil 605260418 treneri.atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Andrýsek
Řídící soutěže družstev Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Lékař Zajišťuje ZZS Jmk
Výsledky zpracoval Petr Andrýsek 606394440

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky ve skoku vysokém: 

Mladší žákyně od 110 do 135 po 5 cm, dále po 3

Mladší žáci od 115 do 140 po 5 cm, dále po 3 

Vedoucí jednotlivých družstev není povinen odevzdat soupisku.Vedoucí družstva je povinen podat přihlášku, a to elektronicky prostřednictvím webových stránek ČAS

Startují ročníky narození 2009 a 2010 (případně 2011 řádně registrovaný u ČAS).

Počet startů závodníků a závodnic je omezen na tři disciplíny (3 individuální; nebo 2 individuální + štafeta).

Start mimo bodování bude povolen za předpokladu, že bude v disciplíně málo startujících. Přihlášku mimo bodování je nutné zaslat předem emailem řídícímu soutěže, který po uzavření přihlášek potvrdí start.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena nad tribunou v den závodu od 14.30 hodin

Ukončení škrtů v 15.00 hodin. Výměna disciplín nebo dohlašování nebude možné.

Porada vedoucích proběhne v 15:00 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 3.6.2022 od 00.00 hod. do úterý 7.6.2022 do 20.00 hod.

Složení štafet nahlásíte při prezentaci na místě.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla slouží pouze pro závodnice a závodníky účastnící se běhu na 1500m. Výdej bude probíhat od 14:30 v závodní kanceláři, kde čísla vyzvedne vedoucí družstva a zajistí distribuci čísel ve svém družstvu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici nad tribunou stadionu (označené "Atletika 1", "Atletika 2") a slouží pouze pro převlečení. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad tribunou tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po ukončení soutěže.

Zdravotní služba

Zajišťuje ZZS Jmk a na místě přítomný zdravotník.

Časový pořad

čtvrtek, 9.6.2022

Čas Disciplíny
15:15 60 m př. Žkm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
15:45 oštěp 400g Žkm Finále
15:50 60 m př. Žcm Běh
16:15 60 m Žkm Rozběh 60 m Žcm Rozběh
16:40 1500 m Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:55 1500 m Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
17:05 60 m Žkm Finále
17:10 60 m Žcm Finále
17:20 150 m Žkm Běh
17:50 150 m Žcm Běh
18:20 300 m Žcm
18:40 300 m Žkm
19:00 4x60 m Žkm Běh
19:15 4x60 m Žcm Běh

Stravování

Na místě je možné zakoupit drobné občerstvení.

Parkování

Parkování je možné na ploše nad stadionem, případně na přilehlých komunikacích a parkovištích.