Nanukový pětiboj

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

03.06.2022

Místo

Vyškov (Mlýnská 10, 68201 Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Magdaléna Hajzlerová 721715071
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal
Hlasatel Jiří Hajzler
Lékař ČČK - Daniše Adamcová
Vedoucí ceremoniálu Magdaléna Hajzlerová
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek 607297205

Startují

ročníky 2009 - 2013
ročníky 2009 - 2013

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Kluboví atleti startovné neplatí, ostatní po dohodě (E-mail: ahavyskov@seznam.cz) možný start - startovné 300,- Kč/atlet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30. května 2022 do čtvrtku 2. 6. 2022 do 20 hod.

Zdravotní služba

ČČK - Danuše Adamcová

Časový pořad

pátek, 3.6.2022

Čas Disciplíny
08:45 pětiboj Žcm pětiboj Žkm

Další informace

Nanukový pětiboj je organizován jako klubový pětiboj, v odůvodněných případech (nutné info na E-mail: ahavyskov@seznam.cz) je možný start mimoklubových atletů, stratovné 300,- Kč.