Atletický 4boj pro přípravky a mladší žáky

logo ak vnorovy

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Vnorovy, z.s.

Datum

10.06.2022

Místo

Vnorovy (Vnorovy 690, aletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Korvas 603 866 067 akvnorovy@gmail.com
Technický ředitel Jiří Tomeček 602 245 208 akvnorovy@gmail.com
Výsledky zpracoval Zdeněk Blata akvnorovy@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Ml. žáci 60 m, 300 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

V dálce budou pouze 3 pokusy pro všechny, měří se z místa odrazu. V hodu míčkem budou 3 pokusy pro všechny, hází se hned po sobě. 60m se startuje z nízkého startu. 300m se startuje s polovysokého startu a sbíhá se od 1. dráhy. Měření běhů je ruční.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14:00 hodin na stadionu vedle hlavní tribuny.

Startovné

Startovné je 30kč / závodníka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8.6.2022 20:00 hodin. Je  umožněno přihlašování neregistrovaným.

Nebo na mailu akvnorovy@gmail.com, také do 8.6.2022.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14.00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné na hlavní tribuně.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 10.6.2022

Čas Disciplíny
14:00 Prezentace
14:30 60 m EleZm 60 m EleZ dálka Žcm kriket EleHm kriket EleH
15:00 60 m EleHm 60 m EleH dálka Žkm kriket EleZm kriket EleZ
15:30 60 m Žcm dálka EleHm dálka EleH kriket Žkm
15:45 60 m Žkm kriket Žcm
16:00 300 m EleZm 300 m EleZ
16:10 300 m Žcm
16:20 300 m Žkm
16:30 300 m EleHm 300 m EleH dálka EleZm dálka EleZ
17:30 Vyhlášení výsledků

Další informace

 

Ceny:
1.  až 3. místo v jednotlivých kategoriích, dívky a chlapci zvlášť, obdrží medaile, odměňováni budou jednotlivci na základě součtu bodování ze všech 4 disciplín.


Kontaktní informace: akvnorovy@gmail.com

Josef Korvas, tel. 603 866 067
Jiří Tomeček, tel. 602 245 208