II. mítink Zlaté ligy atletických přípravek JMK + víceboj mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

20.06.2022

Místo

Brno (Botanická 70 (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Klíma 608 972 704 acp.olymp.brno@seznam.cz
Technický ředitel Eliška Kutrová 728 946 694 eliskakutrova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje VSK Univerzita Brno
Výsledky zpracoval Martin Juránek 732 911 189 mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Žáci čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

Skok daleký se měří z místa odrazu. 60 m se startuje z polovysokého startu. V hodu kriketovým míčkem hází soutěžící 3 pokusy hned za sebou.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V rámci Zlaté ligy není povoleno používání treter.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu vedle cíle od 13:00 hodin. Provádění škrtů pro Zlatou ligu je možné od 15:00-15:45.

Startovné

Oddíly v rámci Zlaté ligy atletických přípravek startovné neplatí. Ostatní oddíly 100,- závodník.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.6.2022  do 16.6.2022 18:00. Přihlášky přípravek na závod se provádějí na e-mail: eliskakutrova@centrum.cz (jméno, příjmení, rok narození, oddíl, disciplíny).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

pondělí, 20.6.2022

Čas Disciplíny
13:30 čtyřboj Žkm čtyřboj Žci čtyřboj Žky
13:40 čtyřboj Žcm
16:00 60 m EleHm dálka EleH kriket EleZ
16:10 60 m EleZm
16:20 kriket EleHm
16:30 60 m EleH dálka EleZm
16:40 60 m EleZ
16:50 kriket EleH
17:00 dálka EleHm
17:10 kriket EleZm
17:30 300 m EleZm dálka EleZ
17:40 300 m EleHm
17:50 600 m EleH
18:00 600 m EleZ

Parkování

Vchod boční brankou od ulic Bayerova/Kabátníkova nebo vjezdem z ulice Ptašínského.

Parkování pro veřejnost a závodníky v přilehlých ulicích. V okolí se nachází parkovací zóna B a C. Trolejbus č. 32 (zastávka Botanická) či tramvaj č. 1, 6 (Hrnčířská).

Další informace

Ve Zlaté lize atletických přípravek startují závodníci oddílů, které se do této soutěže přihlásily. Dle naplnění kapacity závodu bude případně povolen start ostatních atletů po nahlášení na mail eliskakutrova@centrum.cz