2. Víceboje UK FTVS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl VSK FTVS Praha

Datum

21.06.2022 - 22.06.2022

Místo

Praha - Vokovice

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži desetiboj
Ženy sedmiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

úterý, 21.6.2022

Čas Disciplíny
08:45 desetiboj M
09:00 sedmiboj Ž