KPJ juniorstvo a dorost

ask_logo_cmyk (4)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl ASK Děčín

Datum

04.06.2022

Místo

Děčín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Čermák
Ředitel závodu Jaroslav Calda
Hlavní rozhodčí Ing. Zdeněk Hrnčíř
Lékař Červený kříž

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4 x 100 m kombi, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4 x 100 m kombi, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Štafety 4 x 100 m se běží ve složení:   2 x dorostenka + 2 x dorostenec v libovolném pořadí

Štafety 4 x 100 m se běží ve složení:   2 x juniorka + 2 x junior v libovolném pořadí

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9.00h, ukončení prezentace v 9.35h

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.5.2022 do 2.6.2022 20.00h.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky Běh tyč Dky Finále tyč Jky Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále
10:10 100 m př. Jky Běh
10:20 110 m př. Dci Běh
10:30 110 m př. Jři Běh
10:40 100 m Dky Rozběh
10:50 100 m Dci Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh
11:10 100 m Jři Rozběh tyč Dci Finále tyč Jři Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále
11:20 800 m Dky Běh 800 m Jky Běh
11:30 800 m Dci Běh 800 m Jři Běh
11:40 100 m Dky Finále
11:45 100 m Dci Finále
11:50 100 m Jky Finále
11:55 100 m Jři Finále
12:05 300 m př. Dky Běh
12:15 300 m př. Dci Běh výška Dky Finále výška Jky Finále trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:25 Vyhlášení vítězů, blok 1 400 m př. Jky Běh
12:35 400 m př. Jři Běh
12:45 400 m Dky Běh
12:55 400 m Dci Běh
13:05 400 m Jky Běh
13:15 400 m Jři Běh
13:25 200 m Dky Běh výška Dci Finále výška Jři Finále trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
13:40 200 m Dci Běh
13:55 200 m Jky Běh
14:05 200 m Jři Běh
14:15 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
14:25 1500 m Dci Běh 1500 m Jři Běh
14:35 4 x 100 m kombi Jky Běh
14:45 4 x 100 m kombi Dky Běh
15:00 Vyhlášení vítězů, blok 2