4. Mezinárodní “OPEN“ mistrovství České republiky v netradičních vrzích a hodech

Pořadatel

Technicky zajišťuje MAELO Lovosice, z.s. a Město Lovosice.

Datum

25.06.2022 - 26.06.2022

Místo

Lovosice (atletický stadion města Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Smělý
Hlavní rozhodčí Martin Heinl
Technický ředitel Ing. Pavel Kuděj
Lékař ČČK
Výsledky zpracoval Marcela Smělá

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

 

Mužské a ženské složky všech věkových kategorií: mladší a starší žáci, dorostenci, junioři, dospělí, veteráni od 35 let v pětiletých kategoriích (podle ročník narození – 1987 a starší).

Soutěže

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a netradičních vrhů a hodů.

Vyhodnocení

První tři závodníci/závodnice každé kategorie v dané disciplíně obdrží medaile a diplom. Diplom bude udělen i každému závodníku/závodnici do 8. místa v případě jeho zájmu. Vyhlašování bude 30 minut po skončení disciplíny.

Disciplíny

Mladší přípravka žáci:   Schleuderball, Keule, Diskurama

Starší přípravka žáci, mladší a starší žáci, dorostenci, junioři:  Schockorama, Shotorama, Speerorama, Diskurama, Antický disk, Keule, Schleuderball, Atletický dvojboj (Shotorama + Schockorama), Atletický trojboj (Shotorama + Schockorama + Speerorama)

Mužské složky: Schockorama, Shotorama, Speerorama, Diskurama, Antický disk, Historické břemeno, Balvan, Keule, Schleuderball, WTC Steinstoßen (Cihla), Einarmig, Igmander Hammer, Atletický dvojboj (Shotorama + Schockorama), Atletický trojboj (Shotorama + Schockorama + Speerorama), Strongest Man (Antický disk + Balvan + Historické břemeno)

Mladší přípravka děvčata:   Schleuderball, Keule, Diskurama

Starší přípravka žákyně, mladší a starší žákyně, dorostenky, juniorky:   Schockorama, Shotorama, Speerorama, Diskurama, Antický disk, Keule, Schleuderball, Atletický dvojboj (Shotorama+Schockorama), Atletický trojboj (Shotorama + Schockorama + Speerorama)

Ženské složky:   Schockorama, Shotorama, Speerorama, Diskurama, Antický disk, Historické břemeno, Balvan, Keule, Schleuderball, WTC Steinstoßen (Cihla), Einarmig, Igmander Hammer, Atletický dvojboj (Shotorama + Schockorama), Atletický trojboj (Shotorama + Schockorama + Speerorama), Strongest Woman (Antický disk + Balvan + Historické břemeno)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí za disciplínu 100,- Kč / 4 € ( při nižším kurzu více ). Po uzávěrce a v den závodu je startovné dvojnásobné.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na emailovou schránku: jara.smely@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. června 2022 ve 24.00 hodin. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, disciplínu, rok narození, oddílovou (případně státní) příslušnost.

Na základě podaných přihlášek bude upřesněn rozsah a časový pořad akce včetně konečného rozdělení závodníků do skupin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo soutěžní plochu.

Vstup na závodiště

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení osobou z doprovodu závodníka/závodnice bude potrestáno jeho/její diskvalifikací.

Šatny

Šatny budou k dispozici v basketbalové hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz/veteráni/výsledky.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává toto prostřednictvím hlavního rozhodčího jury a to písemně a doložené vkladem ve výši 100 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Složení jury: technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí.

Časový pořad

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem u plochy stadionu.

Časový pořad