3. kolo KPD staršího žactva

LIAZ_75 LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

09.06.2022

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Řídící soutěže družstev Roman Málek
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Závodník kategoríí mladeže a žactva může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo mládeže nebo žactva.

Družstva žáků a žákyň:

AC Čeká Lípa, TJ LIAZ Jablonec n. N., SK ZŠ Jablonné v P., AC Rumburk, TJ Varnsdorf , DDM Cvikováček Cvikov 

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

HOD KLADIVEM PROBĚHNE V AREÁLU SRNČÍ DŮL.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 15.00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 31. 5. 2022 do středy 8.6. 2022 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

čtvrtek, 9.6.2022

Čas Disciplíny
16:00 4x60 m Žky koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky
16:10 4x60 m Žci výška Žky
16:20 tyč Žky tyč Žci dálka Žci
16:30 60 m Žky Rozběh
16:40 60 m Žci Rozběh
16:50 800 m Žky koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci
17:00 800 m Žci
17:10 60 m Žky Finále 1500 m Žci výška Žci
17:20 60 m Žci Finále dálka Žky
17:30 200 m př. Žky oštěp 500g Žky
17:40 200 m př. Žci
18:00 1500 m př. Žky 1500 m př. Žci oštěp 600g Žci
18:20 150 m Žky
18:30 150 m Žci

Další informace

Časový pořad může být upraven dle počtu startujících.