Klatovský víceboj přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletika Klatovy

Datum

14.09.2022

Místo

Klatovy (Atletický stadion Klatovy, Nerudova 947, Klatovy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Hlasatel Jiří Pavlík 724602019 jipavlik@seznam.cz

Startují

ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2018
ročníky 2011 - 2012

Uzavřená soutěž pro oddíly, Atletika Klatovy, AC Domažlice, TJ Sušice a AKR Železná Ruda. Neregistrované atlety (ale evidované u ČASu) lze přihlašovat přihláškou bez registrace.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v prostoru cíle ve stanu.  Technická porada vedoucích se uskuteční v kanceláři v budově na stadionu.

Startovné

Startovné za každého závodníka hostujících klubů / oddílů je 50,-- Kč. Kluby obdrží fakturu od pořadatele na základě přihlášených závodníků. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 12. 9. 2022, do 23:59 hod. 

Neregistrované atlety (ale evidované u ČASu) lze přihlašovat přihláškou bez registrace. 

 

Výdej startovních čísel

Budou případně vydávana u běhů na 400 m před startem závodu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově na stadionu - uvnitř budouvy dívčí vlevo, chlapecké vpravo. Upozorňujeme, že šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí. 

Možné je se také převlékat na kryté tribuně.

Toalety jsou k dispozici rovněž v budově.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu stanovuje pořadatel. 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru cíle. 

Časový pořad

středa, 14.9.2022

Čas Disciplíny
15:30 Porada vedoucích družstev Otevření závodní kanceláře
16:00 60 m EleH dálka EleZm kriket EleHm
16:30 60 m EleZ
16:50 60 m EleHm dálka EleZ kriket EleH
17:10 60 m EleZm
17:20 dálka EleHm kriket EleZm
17:50 dálka EleH kriket EleZ
18:00 400 m EleHm
18:10 400 m EleZm
18:20 400 m EleZ
18:30 400 m EleH
18:50 Vyhlášení výsledků a předání cen

Parkování

Na parkovišti u zimního stadionu (100 m od atletického stadionu).