Stýpl HK

zahlavi

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

12.06.2022

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Gréta Novotná
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 2000 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 12.6. do 12 hodin.

Časový pořad

neděle, 12.6.2022

Čas Disciplíny
15:30 prezence závodníků
16:00 2000 m př. Dci
zapati