Masters Europa Lovosice 2022, OPEN půlmaratón a 10 km chůze na silnici

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub MAELO Lovosice a Město Lovosice.

Datum

12.08.2022 - 14.08.2022

Místo

Lovosice (atletický stadion města Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Jaroslav Smělý
Ředitel závodu PaedDr. Anton Tomko LL.A
Hlavní rozhodčí František Párys
Technický ředitel Štěpánka Matoušková
Lékař ČČK Litoměřice
Časomíru zajišťuje HrDo ŠPORT
Výsledky zpracoval HrDo ŠPORT

Startují

ročníky 1932 - 1987
ročníky 1932 - 1987

 

Muži a ženy od kategorie M35 a W35 po pětiletých kategoriích.

Muži a ženy do 35 let v disciplínách půlmaratón a 10 km chůze na silnici.

Soutěže

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a pravidel WAVA. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch Porplastic, v rovince je osm a na oválu šest drah. Je možné použít tretry s maximální délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích.

Disciplíny:

Muži: 60m,100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., 80 m př., (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 3 000 m př. a 2 000 m př. (podle věkových kategorií), výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, 10 km chůze na silnici, půlmaratón, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m

Ženy: 60m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 100 m př. a 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 2 000 m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, 10 km chůze na silnici, půlmaratón, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m

Muži a ženy OPEN pod 35 let: půlmaratón a 10 km chůze na silnici

Vstup na závodiště:

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení osobou z doprovodu závodníka/závodnice bude potrestáno jeho/její diskvalifikací. Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Vyhodnocení:

První tři závodníci/závodnice v dané disciplíně každé kategorie obdrží medaile a diplom. Diplom bude udělen i každému závodníku/závodnici pro všechny umístěné v případě jeho zájmu. Vyhlašování bude probíhat v blocích dle rozpisu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné činí za každou disciplínu 100,- Kč / 4 €.
Startovné se bude hradit taktéž do 31. července 2022 do 24.00 hodin přes webové stránky MAELO s poznámkou příjemci “startovné MAELO 2022”.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na emailovou schránku: jara.smely@seznam.cz nebo na registrační formulář webu MAELO. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 7. 2022 ve 24.00 hodin. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, disciplínu, rok narození, výkony, oddílovou, státní příslušnost. Přihlášky po tomto termínu budou zpoplatněny dvojnásobným startovným. Na základě podaných přihlášek bude rozhodnuto o rozsahu a časovém pořadu akce.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři na stadionu ode dne 12. srpna od 9.00 hodin. Přidělené číslo platí pro všechny disciplíny, jichž se závodník/závodnice zúčastní.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo soutěžní plochu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu v označeném stanu vybaveném pro vážení.

Svolavatelna

Každý závodník/závodnice, se musí osobně prezentovat ve stanu označeném jako svolavatelna (call room) a umístěném v prostoru za budovou závodní kanceláře. Po provedené prezentaci již závodníci/závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni/odvedeny společně závodčím. Časy zahájení jsou 15 minut před odchodem na soutěžní sektory. Časy zahájení a posléze odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny (call room).

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, chůze 10 minut, technické disciplíny 25 minut, tyč 60 min.

Šatny

Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu a v basketbalové hale města Lovosic, toalety tamtéž a v prostorách tribuny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na budově kanceláře. Nasazení závodníků/ závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, resp. v soutěžích v poli, základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz/veteráni/výsledky.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Složení jury: technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí.

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem u plochy stadionu.

Další informace

Jaroslav Smělý - prezident organizačního výboru MAELO 2022

Časový pořad