5. prázdninový mítink

logo M

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

29.08.2022

Místo

Brno (Atletický a fotbalový stadion Moravské Slavia Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ladislav Zouhar 608874235 zouha@volny.cz
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1932 - 2010
ročníky 1932 - 2010
ročníky 2011 - 2019
ročníky 2011 - 2019
ročníky 1923 - 2019

Soutěže

Atletická přípravka-hoši dálka
Atletická přípravka-dívky dálka
Muži 100 m, 600 m, 2 míle, 200 m př., dálka
Mix 4x200 m
Ženy 100 m, 600 m, 2 míle, 200 m př., dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přízemí hlavní budovy u vstupu na stadion od 15:20 hodin

Startovné

Startovné 120,- Kč nebo 5eur za jednoho závodníka/závodnici. Každý ze závodníků/závodnic může startovat maximálně ve 3 disciplínách a štafetě

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to 1. srpna do 28.srpna 2022 do 20,00 hodin. Přihlášky v den konání závodu se seznamem disciplin a výkonem (kvůli zařazení do běhů) se podávají na mítě nejméně 60 minut před startem dané disciplíny. Všichni přihlášení závodníci jsou povinni se prezentovat v den konání závodu v přízemí hlavní budovy za vstrupní branou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno bv areálu stadionu dle pokynů pořadetele s omezením pohybu na travnaté ploše!!! 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově Vojtova 1020/12c v přízemí vč. WC. Šatny slouží pouze k převlékání za případné ztráty pořadatel neručí, 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupních prostorách stadionu. Nasazení závodníků, resp. závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři ředitel závodu po dohodě s hlavním rozhodčím.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli před hlavním tribunou v blízskosti závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna

Časový pořad

pondělí, 29.8.2022

Čas Disciplíny
15:20 Zahájení prezentace
16:15 100 m Ž Běh
16:30 100 m M Běh
16:50 dálka Ž dálka EleZ
17:00 200 m př. Ž Běh
17:15 200 m př. M Běh
17:50 dálka M dálka EleH
18:00 2 míle Ž
18:20 2 míle M
18:35 600 m Ž Běh
18:45 600 m M Běh
19:00 4x200 m Mix Běh