3.kolo KPD Středočeského kraje mužů a žen

sokol kolin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika.

Datum

26.06.2022

Místo

Kolín (Brankovická 979 280 02, Kolín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Martin Matas 723565314 matas31@seznam.cz
Ředitel závodu Michal Satrapa pavouksatr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Řídící soutěže družstev Martin Matas
Lékař Kateřina Vejborná
Časomíru zajišťuje Michal Franc
Výsledky zpracoval Martin Matas 723565314 matas31@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, 5000 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v atletické klubovně na atletickém oválu, škrty a dopisování startujících možné do 9:30h.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 24.6.2022 do 20:00. Po tomto termínu je možné pouze závodníky vyškrtávat.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro závod na 800m, 3000m a 5000m proběhne před startem disciplíny.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Šatny

Šatny a toalety jsou k dispozici v areálu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 26.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m Ž Rozběh tyč M tyč Ž disk 1kg Ž Finále
10:10 100 m M Rozběh
10:30 800 m Ž Finále dálka Ž Finále
10:40 800 m M Finále
10:50 kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
11:05 100 m Ž Finále
11:10 100 m M Finále
11:15 výška Ž Finále
11:30 200 m Ž Finále dálka M Finále
11:40 disk 2kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
11:50 200 m M Finále
12:10 3000 m Ž Finále
12:15 výška M Finále
12:30 5000 m M Finále
12:40 kladivo 7,26kg M Finále
13:10 4x400 m Ž Finále
13:20 4x400 m M Finále

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je doporučeno, zejména pro autobusy, u zimního stadionu (u atletického stadionu probíhá rekonstrukce vozovky)..

Další informace

Počet závodníků družstva je maximálně 24

U vrhů a hodů se bude zařazení závodníků řídit dle "Rozsahu závodění" dle aktuální soutěžní brožury Středočeského kraje. Pokud bude v disciplíně méně něž 15 závodníků, může řídící soutěže rozhodnout o vloženém závodu váhami příslušné kategorie. Případné vyřazení závodníků oznámí řídící soutěže vedoucím družstev emailem do 25.6.

Start je povolen pouze závodníkům z oddílů přihlášených do soutěže KPD Stč. kraje pro sezónu 2022 (start závodníků mimo soutěž povoluje ředitel závodu na základě počtu startujících)
Minimální počet závodníků startujících v jednom kole jsou 3 závodníci, pro přidělení hlavních bodů. V případě, že bude startovat méně závodníků než 3, započtou se družstvu jen pomocné body bez hlavních bodů.
V kategorii mužů, žen je počet startů závodníka v jednom kole omezen na 3 plus štafeta, v žákovských kategoriích smí závodník startovat maximálně ve třech disciplínách  včetně štafety.
Dorostenci a žáci mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.