Atletická středa

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

28.09.2022

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Výsledky zpracoval Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 500g
Juniorky 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 600g
Junioři 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 800g
Muži 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 600g
Žáci 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince a polytanový sektor pro oštěp.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:00 hodin v dřevěné buňce za tribunami.

Startovné

Je stanoveno na 50 Kč pro běhy - ruční měření, a 100 Kč pro soutěže v poli a hradí se v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19. do 27.9.2022 do 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Šatny

Jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
16:00 60 m M 60 m Jři 60 m Dci 60 m Žci 60 m Ž 60 m Jky 60 m Dky 60 m Žky oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
16:50 100 m M 100 m Jři 100 m Dci 100 m Žci 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky 100 m Žky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
17:40 200 m M 200 m Jři 200 m Dci 200 m Žci 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky 200 m Žky

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Pavel Zajíc

ředitel závodů