Zajícova liga - 5.kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Agrotec Hustopeče, z.s.

Datum

26.06.2022

Místo

Hustopeče (Městský stadion, Tyršova ul.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Michaela Houdková
Ředitel závodu Michaela Houdková 603 531 229 athus@email.cz
Hlavní rozhodčí Zbyněk Háder
Lékař Lucie Petrásková
Časomíru zajišťuje Lukáš Galbavý
Výsledky zpracoval Zbyněk Háder 702 204 306 reditel@zsvestonice.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2017
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2017
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m
Žáci 60 m, 400 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 400 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 400 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 400 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závody jsou určeny pouze pro atlety z oddílů, kteří startují v Zajícové lize.

Mladší přípravka (2013-2014) a minipřípravka (2015-2017) startují společně, ale vyhodnocují se zvlášť.
Skok daleký bude probíhat na dvou doskočištích.
Skok daleký přípravek se měří z místa odrazu.
Štafetu mix 4x60 m tvoří vždy 2 chlapci a 2 děvčata.

Omezení startu:

  • každý oddíl může nasadit max. 10 závodníků do každé disciplíny.
  • jeden závodník může startovat maximálně ve 3 discplínách + štafeta

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřenav u vchodu do stadionu od 8:00 do 9:00 hodin. Před závody se provádí pouze škrty.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.6.2022 do 23.6.2022 do 24:00 hod. (závod je otevřen i pro neregistrované závodníky) nebo emailem na adresu athus@email.cz. V emailové přihlášce uvádějte  jméno závodníka i datum narození.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 26.6.2022

Čas Disciplíny
09:15 Nástup závoedníků a zahájení závodů
09:30 60 m Žky Rozběh dálka EleD Finále dálka EleH Finále kriket EleDm Finále
09:40 60 m Žci Rozběh
09:50 60 m Žkm Rozběh
10:00 60 m Žcm Rozběh dálka Žky Finále dálka Žci Finále kriket EleHm Finále
10:10 60 m EleD Rozběh
10:20 60 m EleH Rozběh
10:30 60 m EleDm Rozběh dálka Žkm Finále dálka Žcm Finále kriket EleD Finále
10:45 60 m EleHm Rozběh
11:00 dálka EleDm Finále dálka EleHm Finále kriket EleH Finále
11:30 koule 2kg Žkm Finále
11:45 400 m EleD Finále koule 3kg Žcm Finále
11:55 400 m EleH Finále
12:05 400 m EleDm Finále koule 3kg Žky Finále
12:15 400 m EleHm Finále
12:25 400 m Žkm Finále koule 4kg Žci Finále
12:35 400 m Žcm Finále
12:45 400 m Žky Finále
12:55 400 m Žci Finále
13:15 4x60 m Mix Finále